• Ponávka 6, Zábrdovice, 602 00 Brno
 • Nepřetržitý provoz

Městská nemocnice

Statutární město Brno

Vysoká odbornost

Kvalifikovaný personál

Pro pacienty

všechny důležité informace

Pro pacienty

Co si vzít do nemocnice:

 • občanský průkaz (popř. jiný průkaz totožnosti)
 • průkaz zdravotní pojišťovny
 • doporučení k operaci od ústavního lékaře
 • léky, které pravidelně užíváte v originálním balení a s rozpisem užívání
 • v případě plánovaného operačního výkonu kompletní interní předoperační vyšetření, včetně záznamu EKG
 • výsledky vašich vyšetření
 • v případě potřeby berle a ortézu, hůl, či jiné kompenzační pomůcky
 • hygienické potřeby(ručník, mýdlo, kartáček na zuby, pastu, muži holení atd...)
 • přezůvky
 • můžete si donést své pyžamo a župan (Z hygienických důvodů si musíte zajistit jeho pravidelnou výměnu.)

Co si raději nevzít:

 • větší množství peněz a cenností
 • šperky, kreditní karty, cennou elektroniku

Pokud u sebe budete mít cenné věci, doporučujeme jejich uložení v nemocničním trezoru.

Příjem do nemocnice:

Ve většině případů jste přijímán na základě doporučení registrujícího lékaře nebo ambulantního specialisty. Jsou samozřejmě situace, kdy jste nucen přijet do nemocnice akutně, bez doporučení lékaře. Přijímací lékař Vás seznámí s důvodem přijetí a s plánem zdravotní péče v průběhu hospitalizace.

 • Zdravotník se bude ptát, jaké nemoci a operace či vyšetření jste kdy měli, jaké nemoci se vyskytují ve Vaší rodině (vysoký krevní tlak, srdeční infarkt, mozková mrtvice, rakovina, infekční onemocnění…).

 • Nahlaste jakékoliv omezení nebo problém o kterých by jsme měli vědět (alergie, bolest, omdlévání, poruchy zraku, sluchu, dietní omezení, kardiostimulátor a jiné).

 • S přijetím na nemocniční lůžko souvisí Váš podpis formuláře Souhlas s přijetím do nemocnice. Je to důležitý právní úkon, který chrání zdravotníky před obviněním z neoprávněné manipulace s pacientem. U dětí podepisují souhlas s přijetím do nemocnice jejich zákonní zástupci. U pacientů v bězvědomí nebo nesvéprávných pacientů se hospitalizace řeší podle platných právních norem.

 • Pokud chcete využít možnosti nadstandartních pokojů, ptejte se hned u příjmu zda je volný. U plánované hospitalizace si můžete pokoj rezervovat s předstihem.

 • Váš civilní oděv bude zapsán na tzv. šatní lístek a uložen v ústavní šatně.

 • Po příchodu na oddělení se Vás ujme zdravotní sestra, která ve spolupráci se sanitárkou zajistí Vaše uložení na lůžko a seznámí Vás s chodem oddělení. Zodpoví také jakékoli Vaše dotazy k ošetřovatelské péči či nemocničním službám. Zvláštní pozornost věnujte ukázce funkce signalizačního zařízení.

 • Při příjmu na lůžko po 10 hodině není provozně možné pro Vás zajistit oběd a po 15 hodině večeři. V tomto případě je vhodné si přinést něco malého k jídlu.

 • Zdravotní sestra se Vás bude ptát na potravinové a lékové alergie, na informace o tom co zvládnete z hlediska sebeobsluhy (při pohybu, osobní hygieně, jídle, při vstávání, používání toalety, oblékání apod.). Upozorněte na svá další omezení, zvyky a potřeby, aby ošetřující personál počítal s asistencí, pokud ji potřebujete.

 • Na ruku Vám bude nasazen identifikační náramek, nesnímejte ho po dobu hospitalizace.

 • Na oddělení vyplníte informovaný souhlas s poskytnutím zdravotní péče. Jedná se o souhlas s podáváním léků, odběrů, atd. V naší nemocnici probíhá výuka studentů medicíny a ošetřovatelství, můžete vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas, aby nahlíželi do Vaší dokumentace a byli přítomni léčby. Je žádoucí a užitečné, aby se studenti seznámili v praxi s co nejširším spektrem pacientů a onemocnění. Dále nás informujete, zda máte vypracovaný dokument dříve vysloveného přání, který je nutno doložit.

  Máte právo určit jakoukoliv osobu, která může být informována o Vašem zdravotním stavuPro komunikaci si určete heslo, které těmto určeným osobám sdělte. Heslo uvedete do Souhlasu s poskytnutím zdravotní péče během hospitalizace. Bez tohoto hesla nemohou být informace o Vás poskytnuty.
  Můžete také vyslovit zákaz podávání informací o Vašem zdravotním stavu jakékoliv osobě.

Regulační poplatky

Poplatek za návštěvu pohotovosti – 90 Kč

Poplatek se hradí: v pracovních dnech od 17.00 do 7.00 hod. v sobotu, v neděli nebo ve svátek.

Od poplatku jsou osvobozeni

pojištěnci v hmotné nouzi, pojištěnci umístění v dětských domovech anebo školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, občané, kterým soud nařídil ochrannou léčbu, občané, kteří se musí podřídit zvláštním opatřením z důvodu ochrany veřejného zdraví (léčení některých infekčních onemocnění, nařízená izolace, karanténní opatření apod.). Nárok na osvobození od poplatků je nutné vždy doložit příslušným úředním dokladem.

Dodržujte pravidla:

 • Našim cílem je Vaše uzdravení, všechny činnosti a doporučení směřují k tomu, abyste se v naší nemocnici cítili bezpečně a byli ušetřeni rušivých vlivů okolí. Proto jsou vypracovány pravidla, kterými je žádoucí se řídit. Vnitřní řád je Vám k dispozici vyvěšen na oddělení. Pokud jej nenajdete, můžete si ho vyžádat u personálu. Týká se např. režimu návštěv, kouření, konkrétních omezení a doporučení. Pokud máte nějaké individuální požadavky, poraďte se s personálem.

 • Žádné léky neberte sami, bez vědomí zdravotníků. Během hospitalizace nemocnice odpovídá za podání veškerých léků, i těch, které dlouhodobě užíváte doma. Po příchodu na oddělení odevzdejte svoje léky sestře, která je uloží do sáčku s Vaším jménem. Váš ošetřující lékař je zařadí do spektra léků, které Vám budou podávány během pobytu v nemocnici. Všechny potřebné léky budete dostávat od zdravotních sester v přesné dávce a v přesný čas. Vaše léky Vám budou při odchodu opět odevzdány.

Ptejte se:

 • Ptejte se, kdykoliv Vám není něco jasné.
 • Oslovte personál, kdykoliv něco potřebujete.
 • Hlaste jakékoliv zhoršení potíží.

Na co máte právo?

Práva pacientů jsou k dispozici vyvěšeny na ambulancích a na odděleních. Pokud je nenajdete, můžete si je vyžádat u personálu.

Informace o svém zdravotním stavu:

Lékař je povinen Vám srozumitelně sdělit vše, co se týká Vašeho zdraví (výsledky vyšetření, možnosti léčby, prognózu onemocnění).

Pacient má možnost vyžádat si kopii své zdravotní dokumentace – příslušný formulář žádosti ZDE.

Informované souhlasy:

V souvislosti s některými léčebnými výkony od Vás budeme požadovat podpis tzv. Souhlasu pacienta s operací, diagnostickým, léčebným výkonem nebo anestezií. Jedná se o vyjádření Vašeho souhlasu s tím, že dobrovolně podstoupíte určité vyšetření nebo zákrok. Máte také právo zákrok odmítnout a současně být informováni o zdravotních důsledcích svého rozhodnutí.

Rozhovor s operatérem:

Váš lékař Vám vysvětlí důvody výkonu, nastíní Vám možnosti řešení, rizika, předpokládanou délku pobytu v nemocnici, prognózu atd. Pokud čemukoliv nerozumíte, zeptejte se znovu. Pokud budete souhlasit podepíšete informovaný souhlas s operačním výkonem.

V případě, že je ohrožen Váš život, a jste-li v bezvědomí, může být život zachraňující výkon proveden bez Vašeho souhlasu.

Rozhovor s anesteziologem:

Před operací Vás navštíví anesteziolog. Bude se ptát na Vaše předchozí a současné choroby, na užívané léky, alergie, alkohol, návykové látky, průběh předchozí anestezie (komplikace při anestezii, obtížná intubace, nevolnost po anestezii apod.), předchozí podání krevních derivátů a případné komplikace. Anesteziolog s Vámi bude konzultovat možnost nejvhodnějšího typu anestezie a léčby bolesti po výkonu. Pokud budete souhlasit, podepíšete informovaný souhlas s anestezií.

Strava v nemocnici:

Dobrý stav výživy je velmi důležitý pro tělesnou kondici, rychlejší uzdravení a snadnější hojení ran. V nemocnici můžete mít naordinovánu speciální dietu, přizpůsobenou Vašemu zdravotnímu stavu. Pokud máte potíže s příjmem potravy (nechutenství, kousání, špatná sebeobsluha) informujte personál. Máte možnost využít konzultaci nutričního terapeuta.

Nutriční poradna:

Pacienti ÚN v Brně mají možnost konzultovat naordinovanou dietní léčbu s nutriční terapeutkou v době hospitalizace i po propuštění do domácí péče emailem: nutricni@unbr.cz nebo  na tel: 545 538 312

Bližší informace ZDE

Občerstvení a nápojové automaty:

Nápojový automat s drobným občerstvením:

– přízemí Ponávky 10, vedle evidence

– přízemí Ponávky 6, vedle evidence OSCHÚS

– dvůr Ponávky 6

Automat na kávu:

– přízemí Ponávky 10, vedle evidence

– přízemí Ponávky 6, vedle evidence OSCHÚS

– přízemí Ponávky 4, u evidence rehabilitace

Kdo se o Vás stará?

 • Ošetřující lékař: Každý den Vás navštíví, vysvětlí Vám další postup, naplánuje vyšetření či léčbu.
 • Vedoucí lékař oddělení: Můžete se s ním seznámit při vizitě.
 • Službu konající lékař: Stará se o Vás v odpoledních a nočních hodinách i o víkendu.
 • Psychiatr, psycholog, duchovní: Rozhovor s odborníkem či duchovním může zlepšit psychickou pohodu a strádání, které je u některých onemocněních běžné. Kontakt Vám zprostředkuje staniční sestra nebo ošetřující lékař.
 • Zdravotní sestry: Poskytují Vám ošetřovatelskou péči během denní či noční směny.
 • Staniční sestra: Můžete se na ni obracet s případnými dotazy k ošetřovatelské péči.
 • Sanitárky, ošetřovatelky: Poskytují Vám základní ošetřovatelskou péči pod vedením kvalifikovaných sester.
 • Fyzioterapeuti: Starají se o Vaši rehabilitaci. Mohou Vám poradit vhodné cvičení, před a po výkonu, pro zmírnění Vaších obtíží s pohybovým aparátem.

Předcházejte pádům:

V nemocnici noste přezůvky s protiskluzovou podrážkou, které dobře drží na noze. Nechoďte jen v ponožkách a nechoďte po tmě. Pokud je mokrá podlaha vyčkejte raději na lůžku do vyschnutí. Nebojte se požádat ošetřující personál kdykoliv o pomoc.

Nesnášejte bolest!

Většina z nás se při pobytu v nemocnici strachuje, jak bude snášet bolest. Současná péče umožňuje do značné míry bolest odstranit nebo ji utišit na snesitelnou úroveň. Odstraňování a zmenšování bolesti tvoří důležitou součást účinné léčby Vašeho onemocnění. Pokud nám o své bolesti řeknete, zlepšíte možnosti její léčby a umožníte nám nastavit léčbu tak, aby Vám přinesla opravdu úlevu. Nemusíte trpět, svěřte se. Budeme se Vás ptát, jak silnou cítíte bolest. K tomu nám slouží vizuální analogová škála, stupnice, podle které si Vy sami řeknete, jak silně cítíte svojí bolest. Stupnice má deset bodů a každý z nich je popsaný slovním doprovodem, popisem míry bolesti. Dále budeme zjišťovat místo, začátek, dobu trvání bolesti a jakékoliv změny. Vaše určení míry bolesti, úlevy po podání léků a dalších pocitů s bolestí spojených nám umožní navrhovat léčbu bolesti, která bude odpovídat potřebám každého jednoho z Vás.

Prosíme informujte sestru nebo lékaře okamžitě, když ucítíte bolest!

Jsme tu, abychom Vám pomáhali.

Sponzorský dar:

Veřejná sbírka

Na základě uzavření písemné darovací smlouvy můžete ÚN v Brně poskytnout finanční nebo věcný dar. Vyplněnou a Vámi podepsanou darovací smlouvu ve dvou vyhotoveních zašlete na právní oddělení ÚN v Brně.
Platbu lze provést v hotovosti na pokladně ÚN (otvírací doba: Po-Pá 7.00 – 14.30) nebo bezhotovostně na číslo účtu uvedeného ve smlouvě. Po podpisu smlouvy ze strany ÚN Vám bude jedno vyhotovení smlouvy zasláno zpět na Vámi uvedenou adresu.

Vzor darovací smlouvy Finanční dar

Vzor darovací smlouvy – Věcný dar

Informace k ohledání zemřelých v regionu Brno-město a Brno-venkov

Pravidla pro podávání stížností

Vyhledávání...