• Ponávka 6, Zábrdovice, 602 00 Brno
 • Nepřetržitý provoz

Pro pacienty

všechny důležité informace

Pro pacienty

Co si vzít do nemocnice:

 • občanský průkaz (popř. jiný průkaz totožnosti)
 • průkaz zdravotní pojišťovny
 • doporučení k operaci od ústavního lékaře
 • léky, které pravidelně užíváte v originálním balení a s rozpisem užívání
 • v případě plánovaného operačního výkonu kompletní interní předoperační vyšetření, včetně záznamu EKG;
 • výsledky vašich vyšetření
 • v případě potřeby berle a ortézu, hůl, či jiné kompenzační pomůcky
 • hygienické potřeby (ručník, mýdlo, kartáček na zuby, pastu, muži holení atd.)
 • přezůvky
 • můžete si donést své pyžamo a župan (Z hygienických důvodů si musíte zajistit jeho pravidelnou výměnu.)

Co si raději nevzít:

 • větší množství peněz a cenností
 • šperky, kreditní karty, cennou elektroniku

Pokud u sebe budete mít cenné věci, doporučujeme jejich uložení v nemocničním trezoru.

Příjem do nemocnice:

Ve většině případů jste přijímán na základě doporučení registrujícího lékaře nebo ambulantního specialisty. Jsou samozřejmě situace, kdy jste nucen přijet do nemocnice akutně, bez doporučení lékaře. Přijímací lékař Vás seznámí s důvodem přijetí a s plánem zdravotní péče v průběhu hospitalizace.

 • Zdravotník se bude ptát, jaké nemoci a operace či vyšetření jste kdy měli, jaké nemoci se vyskytují ve Vaší rodině (vysoký krevní tlak, srdeční infarkt, mozková mrtvice, rakovina, infekční onemocnění…).

 • Nahlaste jakékoliv omezení nebo problém o kterých by jsme měli vědět (alergie, bolest, omdlévání, poruchy zraku, sluchu, dietní omezení, kardiostimulátor a jiné).

 • S přijetím na nemocniční lůžko souvisí Váš podpis formuláře Souhlas s přijetím do nemocnice. Je to důležitý právní úkon, který chrání zdravotníky před obviněním z neoprávněné manipulace s pacientem. U dětí podepisují souhlas s přijetím do nemocnice jejich zákonní zástupci. U pacientů v bězvědomí nebo nesvéprávných pacientů se hospitalizace řeší podle platných právních norem.

 • Pokud chcete využít možnosti nadstandartních pokojů, ptejte se hned u příjmu zda je volný. U plánované hospitalizace si můžete pokoj rezervovat s předstihem.

 • Váš civilní oděv bude zapsán na tzv. šatní lístek a uložen v ústavní šatně.

 • Po příchodu na oddělení se Vás ujme zdravotní sestra, která ve spolupráci se sanitárkou zajistí Vaše uložení na lůžko a seznámí Vás s chodem oddělení. Zodpoví také jakékoli Vaše dotazy k ošetřovatelské péči či nemocničním službám. Zvláštní pozornost věnujte ukázce funkce signalizačního zařízení.

 • Při příjmu na lůžko po 10 hodině není provozně možné pro Vás zajistit oběd a po 15 hodině večeři. V tomto případě je vhodné si přinést něco malého k jídlu.

 • Zdravotní sestra se Vás bude ptát na potravinové a lékové alergie, na informace o tom co zvládnete z hlediska sebeobsluhy (při pohybu, osobní hygieně, jídle, při vstávání, používání toalety, oblékání apod.). Upozorněte na svá další omezení, zvyky a potřeby, aby ošetřující personál počítal s asistencí, pokud ji potřebujete.

 • Na ruku Vám bude nasazen identifikační náramek, nesnímejte ho po dobu hospitalizace.

 • Na oddělení vyplníte informovaný souhlas s poskytnutím zdravotní péče. Jedná se o souhlas s podáváním léků, odběrů, atd. V naší nemocnici probíhá výuka studentů medicíny a ošetřovatelství, můžete vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas, aby nahlíželi do Vaší dokumentace a byli přítomni léčby. Je žádoucí a užitečné, aby se studenti seznámili v praxi s co nejširším spektrem pacientů a onemocnění. Dále nás informujete, zda máte vypracovaný dokument dříve vysloveného přání, který je nutno doložit.

  Máte právo určit jakoukoliv osobu, která může být informována o Vašem zdravotním stavuPro komunikaci si určete heslo, které těmto určeným osobám sdělte. Heslo uvedete do Souhlasu s poskytnutím zdravotní péče během hospitalizace. Bez tohoto hesla nemohou být informace o Vás poskytnuty.
  Můžete také vyslovit zákaz podávání informací o Vašem zdravotním stavu jakékoliv osobě.

Regulační poplatky

Poplatek za návštěvu pohotovosti – 90 Kč

Poplatek se hradí: v pracovních dnech od 17.00 do 7.00 hod. v sobotu, v neděli nebo ve svátek.

Od poplatku jsou osvobozeni

pojištěnci v hmotné nouzi, pojištěnci umístění v dětských domovech anebo školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, občané, kterým soud nařídil ochrannou léčbu, občané, kteří se musí podřídit zvláštním opatřením z důvodu ochrany veřejného zdraví (léčení některých infekčních onemocnění, nařízená izolace, karanténní opatření apod.). Nárok na osvobození od poplatků je nutné vždy doložit příslušným úředním dokladem.

Dodržujte pravidla:

 • Našim cílem je Vaše uzdravení, všechny činnosti a doporučení směřují k tomu, abyste se v naší nemocnici cítili bezpečně a byli ušetřeni rušivých vlivů okolí. Proto jsou vypracovány pravidla, kterými je žádoucí se řídit. Vnitřní řád je Vám k dispozici vyvěšen na oddělení. Pokud jej nenajdete, můžete si ho vyžádat u personálu. Týká se např. režimu návštěv, kouření, konkrétních omezení a doporučení. Pokud máte nějaké individuální požadavky, poraďte se s personálem.

 • Žádné léky neberte sami, bez vědomí zdravotníků. Během hospitalizace nemocnice odpovídá za podání veškerých léků, i těch, které dlouhodobě užíváte doma. Po příchodu na oddělení odevzdejte svoje léky sestře, která je uloží do sáčku s Vaším jménem. Váš ošetřující lékař je zařadí do spektra léků, které Vám budou podávány během pobytu v nemocnici. Všechny potřebné léky budete dostávat od zdravotních sester v přesné dávce a v přesný čas. Vaše léky Vám budou při odchodu opět odevzdány.

Ptejte se:

 • Ptejte se, kdykoliv Vám není něco jasné.
 • Oslovte personál, kdykoliv něco potřebujete.
 • Hlaste jakékoliv zhoršení potíží.

Na co máte právo?

Práva pacientů jsou k dispozici vyvěšeny na ambulancích a na odděleních. Pokud je nenajdete, můžete si je vyžádat u personálu.

Informace o svém zdravotním stavu:

Lékař je povinen Vám srozumitelně sdělit vše, co se týká Vašeho zdraví (výsledky vyšetření, možnosti léčby, prognózu onemocnění).

Pacient má možnost vyžádat si kopii své zdravotní dokumentace – příslušný formulář žádosti ZDE

Informované souhlasy:

V souvislosti s některými léčebnými výkony od Vás budeme požadovat podpis tzv. Souhlasu pacienta s operací, diagnostickým, léčebným výkonem nebo anestezií. Jedná se o vyjádření Vašeho souhlasu s tím, že dobrovolně podstoupíte určité vyšetření nebo zákrok. Máte také právo zákrok odmítnout a současně být informováni o zdravotních důsledcích svého rozhodnutí.

Rozhovor s operatérem:

Váš lékař Vám vysvětlí důvody výkonu, nastíní Vám možnosti řešení, rizika, předpokládanou délku pobytu v nemocnici, prognózu atd. Pokud čemukoliv nerozumíte, zeptejte se znovu. Pokud budete souhlasit podepíšete informovaný souhlas s operačním výkonem.

V případě, že je ohrožen Váš život, a jste-li v bezvědomí, může být život zachraňující výkon proveden bez Vašeho souhlasu.

Rozhovor s anesteziologem:

Před operací Vás navštíví anesteziolog. Bude se ptát na Vaše předchozí a současné choroby, na užívané léky, alergie, alkohol, návykové látky, průběh předchozí anestezie (komplikace při anestezii, obtížná intubace, nevolnost po anestezii apod.), předchozí podání krevních derivátů a případné komplikace. Anesteziolog s Vámi bude konzultovat možnost nejvhodnějšího typu anestezie a léčby bolesti po výkonu. Pokud budete souhlasit, podepíšete informovaný souhlas s anestezií.

Strava v nemocnici:

Dobrý stav výživy je velmi důležitý pro tělesnou kondici, rychlejší uzdravení a snadnější hojení ran. V nemocnici můžete mít naordinovánu speciální dietu, přizpůsobenou Vašemu zdravotnímu stavu. Pokud máte potíže s příjmem potravy (nechutenství, kousání, špatná sebeobsluha) informujte personál. Máte možnost využít konzultaci nutričního terapeuta.

Nutriční poradna:

Pacienti ÚN v Brně mají možnost konzultovat naordinovanou dietní léčbu s nutriční terapeutkou v době hospitalizace i po propuštění do domácí péče emailem: nutricni@unbr.cz nebo  na tel: 545 538 312

Bližší informace ZDE

Občerstvení a nápojové automaty:

Nápojový automat s drobným občerstvením:

– přízemí Ponávky 10, vedle evidence

– přízemí Ponávky 6, vedle evidence OSCHÚS

– dvůr Ponávky 6

Automat na kávu:

– přízemí Ponávky 10, vedle evidence

– přízemí Ponávky 6, vedle evidence OSCHÚS

– přízemí Ponávky 4, u evidence rehabilitace

Kdo se o Vás stará?

 • Ošetřující lékař: Každý den Vás navštíví, vysvětlí Vám další postup, naplánuje vyšetření či léčbu.
 • Vedoucí lékař oddělení: Můžete se s ním seznámit při vizitě.
 • Službu konající lékař: Stará se o Vás v odpoledních a nočních hodinách i o víkendu.
 • Psychiatr, psycholog, duchovní: Rozhovor s odborníkem či duchovním může zlepšit psychickou pohodu a strádání, které je u některých onemocněních běžné. Kontakt Vám zprostředkuje staniční sestra nebo ošetřující lékař.
 • Zdravotní sestry: Poskytují Vám ošetřovatelskou péči během denní či noční směny.
 • Staniční sestra: Můžete se na ni obracet s případnými dotazy k ošetřovatelské péči.
 • Sanitárky, ošetřovatelky: Poskytují Vám základní ošetřovatelskou péči pod vedením kvalifikovaných sester.
 • Fyzioterapeuti: Starají se o Vaši rehabilitaci. Mohou Vám poradit vhodné cvičení, před a po výkonu, pro zmírnění Vaších obtíží s pohybovým aparátem.

Předcházejte pádům:

V nemocnici noste přezůvky s protiskluzovou podrážkou, které dobře drží na noze. Nechoďte jen v ponožkách a nechoďte po tmě. Pokud je mokrá podlaha vyčkejte raději na lůžku do vyschnutí. Nebojte se požádat ošetřující personál kdykoliv o pomoc.

Nesnášejte bolest!

Většina z nás se při pobytu v nemocnici strachuje, jak bude snášet bolest. Současná péče umožňuje do značné míry bolest odstranit nebo ji utišit na snesitelnou úroveň. Odstraňování a zmenšování bolesti tvoří důležitou součást účinné léčby Vašeho onemocnění. Pokud nám o své bolesti řeknete, zlepšíte možnosti její léčby a umožníte nám nastavit léčbu tak, aby Vám přinesla opravdu úlevu. Nemusíte trpět, svěřte se. Budeme se Vás ptát, jak silnou cítíte bolest. K tomu nám slouží vizuální analogová škála, stupnice, podle které si Vy sami řeknete, jak silně cítíte svojí bolest. Stupnice má deset bodů a každý z nich je popsaný slovním doprovodem, popisem míry bolesti. Dále budeme zjišťovat místo, začátek, dobu trvání bolesti a jakékoliv změny. Vaše určení míry bolesti, úlevy po podání léků a dalších pocitů s bolestí spojených nám umožní navrhovat léčbu bolesti, která bude odpovídat potřebám každého jednoho z Vás.

Prosíme informujte sestru nebo lékaře okamžitě, když ucítíte bolest!

Jsme tu, abychom Vám pomáhali.

SPIS – Systém psychosociální intervenční služby:

Naše nemocnice se zapojila do projektu, jehož činnost podporuje EU a Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci s Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně (NCO NCO).

– viz příloha – SPIS

Sponzorský dar:

Na základě uzavření písemné darovací smlouvy můžete ÚN v Brně poskytnout finanční nebo věcný dar. Vyplněnou a Vámi podepsanou darovací smlouvu ve dvou vyhotoveních zašlete na právní oddělení ÚN v Brně.
Platbu lze provést v hotovosti na pokladně ÚN (otvírací doba: Po-Pá 7.00 – 14.30) nebo bezhotovostně na číslo účtu uvedeného ve smlouvě. Po podpisu smlouvy ze strany ÚN Vám bude jedno vyhotovení smlouvy zasláno zpět na Vámi uvedenou adresu.

Vzor darovací smlouvy  – Finanční dar –

Vzor darovací smlouvy – Věcný dar –

Informace k ohledání zemřelých v regionu Brno-město a Brno-venkov

Pravidla pro podávání stížností

Vyhledávání...