• Ponávka 6, Zábrdovice, 602 00 Brno
 • Nepřetržitý provoz

Městská nemocnice

Statutární město Brno

Vysoká odbornost

Kvalifikovaný personál

Centrum zobrazovacích metod

ÚRAZOVÉ NEMOCNICE V BRNĚ

Centrum zobrazovacích metod

O nás

Jednotlivá pracoviště jsou umístěna v obou hlavních budovách Úrazové nemocnice v Brně. Provádí všechna běžná rentgenová vyšetření od nativních až po složitá vyšetření s použitím kontrastních látek a TV řetězce (vyšetření GIT, močového systému apod.).

Na celém oddělení je kladen důraz především na problematiku urgentních a akutních stavů vzhledem k tomu, že včasné stanovení diagnózy výrazně zkrátí dobu potřebnou k provedení akutního či plánovaného operačního zákroku. V rámci ústavní konziliární činnosti jsou řešena orgánová poranění a závažné pooperační stavy i z mimoústavních pracovišť.

Pracoviště nepřetržitě spolupracuje s oddělením traumatologie A a B, oddělením chirurgie A a B, oddělením ortopedie, oddělením urologie, Odborným léčebným ústavem, ARO, JIP A a B a Centrálními operačními sály. Vzájemný multioborový přístup zaručuje špičkovou kvalitu poskytovaných výkonů a zázemí s nejmodernější diagnostickou péčí a následně léčebnou i rehabilitační péčí.

V případě žádosti o zaslání obrazové dokumentace volejte, prosím, na telefonní číslo 545 538 667 (pokud nebude spojení, volejte 545 538 632).

Náš tým

Primář:

MUDr. Daniela Rémanová

tel.: +420 545538628, +420545538529
e-mail: d.remanova@unbr.cz

Zástupce primáře:

Zástupce primáře

MUDr. Vladimír Štursa
tel.: 545538694

Vedoucí radiologický asistent:

Jaroslav Mokrý

tel.: 545538477
e-mail: j.mokry@unbr.cz

Centrum zobrazovacích metod (CZM) nabízí:

 •   krátké objednací termíny ke všem druhům radiodiagnostických vyšetření jak ústavním, tak i mimoústavním pacientům
 •   specializovanou diagnostiku na vysoké úrovni, především v traumatologii a všeobecné chirurgii
 •   výsledky všech vyšetření jsou předány pacientům ihned, včetně obrazové dokumentace

Práce CZM je pravidelně kontrolována orgány státního dohledu  SÚJB (Státní ústav pro jadernou bezpečnost), SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv) a interními audity.

Při práci jsou dodržovány provozně – epidemiologické řády a vnitřní směrnice ÚN.

Nepřetržitý provoz
služba: tel. 545 538 667

Typ metody Kontakt 
CT vyšetření, včetně kontrastních 545 538 628, 545 538 529 
veškeré konvenční vyšetřovací metody skeletu 545 538 630 – 632 
skiaskopie a skiagrafie na Centrálních operačních sálech 545 538 630 – 632 
urologická vyšetření 545 538 630 – 632 
zubní rtg (OPG), panoramatická a cephalografická technika 545 538 630 – 632
ultrazvukové vyšetření (kromě mammární diagnostiky, echa srdce, mozku a mozkových tepen, endosona a sona s aplikací kontrastní látky) 545 538 662
Typ metody Kontakt 
veškeré objednané vyšetření včetně kontrastních 545 538 630 – 632
fistulografie 545 538 630 – 632 
radiologie trávicí trubice 545 538 630 – 632 
skia plic včetně punkcí 545 538 630 – 632 
urologická vyšetření 545 538 630 – 632

Provozní doba: Po – Pá 7.30 – 14.00 hod.

Specializovaná pracoviště:

Počítačová tomografie (CT)

– pomáhá při odhalování patologických stavů u široké škály onemocnění:

 • při podezření na úrazy orgánů s důrazem na mnohočetná orgánová poranění,
 • při podezření na nádorová onemocnění orgánů, · při podezření na zánětlivá onemocnění orgánů, včetně obstrukcí vývodných cest žlučových a močových,
 • při podezření na vývojové vady a anomálie – dýchací cesty, zažívací trakt, vady nadledvin, ledvin, močových cest a močového měchýře, cév.

Ultrazvukové pracoviště (SONO)

 – vyšetření provádíme UZ přístrojem HD7XE firmy Philips:

 • prováděna jsou vyšetření všech parenchymových orgánů včetně malých orgánů a kloubů, Dopplerovská vyš. všech cévních struktur, především končetinových,
 • pod UZ kontrolou jsou prováděny cílené biopsie především u pacientů s urologickým onemocněním.

Výuka:

 •  Na Centru zobrazovacích metod probíhá pregraduální výuka v rámci řádného studia všeobecného lékařství v rámci Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
 •  Lékaři oddělení zajišťují semináře pro chirurgické sestry, účastní se aktivně na celostátně organizovaných přednáškových akcích Čs. radiologické společnosti.

Informace pro externí pacienty platná pro veškerá vyšetření:

Součástí výsledku diagnostického vyšetření je jeho písemné vyhodnocení a příslušná obrazová dokumentace, která bude pacientovi vydána na CD za úhradu 90 Kč (viz též Ceník služeb ÚN Brno)
Pokud bude praktický lékař nebo jiný externista požadovat pouze písemný popis, dostane pacient do ruky pouze tento popis bez úhrady. Pokud bude praktický lékař, jiný externista nebo pacient požadovat i obrazovou dokumentaci, bude vytvořena a vydána na CD oproti úhradě 90 Kč.

Externí pacienty snímkujeme ve všední dny od 8:00 – 14:30 hod.

Program řízení kvality CZM

Součástí výsledku diagnostického vyšetření je jeho písemné vyhodnocení a příslušná obrazová dokumentace, která bude pacientovi vydána na CD za úhradu 90 Kč (viz též Ceník služeb ÚN Brno)
Pokud bude praktický lékař nebo jiný externista požadovat pouze písemný popis, dostane pacient do ruky pouze tento popis bez úhrady. Pokud bude praktický lékař, jiný externista nebo pacient požadovat i obrazovou dokumentaci, bude vytvořena a vydána na CD oproti úhradě 90 Kč.

Externí pacienty snímkujeme ve všední dny od 8:00 – 14:30 hod.

Radiodiagnostické služby poskytované mimo ÚN

Typ metody Kontakt 
Magnetická rezonance FN USA – prim.MUDr. Suškevič 724 654 926 
Mammografie MOÚ – prim.MUDr. Bartoňková 608 817 799
Angiografické vyš. metody FN USA – prim.MUDr. Suškevič 724 654 926
Vaskulární a intervenční radiologie a neuroradiologie FN Brno – Bohunice – prof.MUDr.Válek, PhD. MBA 728 264 930
Intervenční výkony v oblasti srdce KCHTO FN USA – doc.MUDr. P.Němec, CSc. 543 182 484
Dětská radiologie FN Brno – Dětská nem. – doc. MUDr. Skotáková 724 146 937
Vyhledávání...