• Ponávka 6, Zábrdovice, 602 00 Brno
 • Nepřetržitý provoz

Program podpory zdraví

ÚRAZOVÉ NEMOCNICE V BRNĚ

Program podpory zdraví

„Zdraví není vším, ale bez zdraví je všechno ničím“ (Arthur Schopenhauer)

V Úrazové nemocnici v Brně podporujeme program zdravého životního stylu pacientů i personálu. Jsme připraveni Vám pomoci v prevenci i navrácení zdraví

Podpora zdraví zaměstnanců:

 • vitaminy v období chřipkové epidemie
 • pitný režim v horkých dnech
 • cvičení v prostoru Rehabilitačního centra (dle aktuální nabídky)
 • stravování v závodní jídelně s možností výběru jídelníčku
 • léčebně-preventivní péče
 • školení BOZP
 • pravidelné školení kardiopulmonální resuscitace a techniky mytí rukou
 • psychologické a nutriční poradenství
 • příspěvek na rekreaci
 • možnost očkování proti COVID-19
 • čerpání sick-days dle jednotlivých kategorií zaměstnanců

 

Podpora zdraví našich pacientů:

a) naplňování bezpečnostních rezortních cílů:

 • bezpečná identifikace pacientů,
 • bezpečnost při používání léčivých přípravků s vyšší mírou rizikovosti,
 • prevence záměny pacienta, výkonu a strany při chirurgických výkonech,
 • prevence pádů,
 • zavedení optimálních postupů hygieny rukou při poskytování zdravotní péče,
 • bezpečná komunikace,
 • bezpečné předávání pacientů,
 • dekubity.

b) nutriční poradenství s nutričním terapeutem
c) psychologická konzultace
d) stomická poradna – edukace stomiků
e) urologická poradna – edukace inkontinentních pacientů a vozíčkářů
f) edukační materiály pro pacienty na odděleních a ambulancích
g) využití duchovních potřeb u lůžka

 

Podpora zdraví veřejnosti:

 • LPS – zajišťujeme pohotovostní službu pro Brno v odbornosti praktického lékaře
 • Rehabilitační centrum – možnost individuálního plánu léčby
 • Endoskopické centrum – naše pracoviště je akreditovaným centrem pro screeningovou kolonoskopii
 • Gynekologická ambulance – preventivní a léčebná gynekologická péče
 • ORL ambulance – preventivního vyšetření sluchu u pracujících v riziku hluku
 • Zubní ambulance – preventivní vyšetření chrupu, dentální hygiena, zubní pohotovost pro Brno
 • Oddělení klinické psychologie – psychologická diagnostika, poradenství a individuální psychoterapie ambulantní a konziliární
 • Vzdělávací akce pro pacienty – organizujeme v prostorách nemocnice i mimo nemocnici (školy, kongresy) školení techniky mytí rukou, praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace, měření krevního tlaku a hladiny cukru v séru

 

Doporučujeme využití webových informačních serverů:

http://pdz.cz/ – Péče o duševní zdraví
http://www.szu.cz/ – Státní zdravotní ústav
http://www.zdravycech.com/ – Zdravý Čech
http://www.slzt.cz/ – Společnost pro léčbu závislosti na tabáku
https://www.lpr.cz/ – Liga proti rakovině
https://www.stobklub.cz/o-nas/ – STOB obezitě
https://chciodvykat.cz/ – Národní linka pro odvykání 800 350 00, e-mail poradte@chciodvykat.cz
http://www.szu.cz/publikace/letaky-1 – dostupné zdravotně výchovně materiály

 

Všeobecná doporučení pro zdravý životní styl:

 • choďte na pravidelné preventivní prohlídky
 • redukujte svoji hmotnost, pokud máte nadváhu:
  a) obvod pasu u žen nad 88 cm a u mužů 102 cm je velkým rizikem pro kardiovaskulární onemocnění
  b) BMI – body mass index, (výpočet=kg/m2 ) 18,5 – 24,99 optimální váha (normální váha)
 • pijte dostatek tekutin (voda, minerální voda, čaj..)
 • omezte příjem soli na 5-6 gramů denně (prevence vysokého krevního tlaku)
 • dodržujte pohybovou aktivitu alespoň 3-4x týdně 30-45 min (chůze, cvičení..)
 • jezte pravidelně, zařazujte do jídelníčku 2-3 kusy ovoce nebo zeleniny denně ň
 • omezte alkoholické nápoje
 • nekuřte
Vyhledávání...