• Ponávka 6, Zábrdovice, 602 00 Brno
  • Nepřetržitý provoz

Traumateam

ÚRAZOVÉ NEMOCNICE V BRNĚ

Traumateam

Úvodní slovo

Trauma team je mobilní chirurgický tým určený pro poskytování odborné lékařské péče poraněným na místě katastrofy v ČR i v zahraničí po dobu 1 – 2 týdnů.

Vedoucí lékař:

prof. MUDr. Radek Veselý, Ph.D.

r.vesely@unbr.cz
tel: 545 538 669

Zástupce ved. lékaře:

MUDr. Martin Kelbl, Ph.D.

m.kelbl@unbr.cz
tel. 545 538 738

  

Tým je složen z lékařů (zvl. traumatologie a anesteziologie, ale i  další odbornosti), zdravotních sester (sálové, anesteziologické a intenzivní péče) a techniků. V Trauma teamu je nyní registrováno 42 členů: 22 lékařů, 17 zdravotních sester, technik, řidič a organizační pracovník.

  

Trauma team vznikl v roce 1987 a od té doby se účastnil několika misí např. v Nikaragui (1987), Arménii (1989) a Íránu (1990). Od roku 1997 byl Trauma team registrován v registru Úřadu pro koordinaci humanitárních záležitostí OSN v Ženevě (Register of Military and Civil Defence Assets (MCDA), Office for Coordination of Humanitarian Affairs), od r. 2004 mezi týmy Rady EU pro civilní krizové situace (Civil Protection Intervention teams for Crisis Management) a od ledna 2005 také do systému pohotovostních sil OSN v New Yorku (UN Standby Arrangements System).

Při posledním výjezdu ve dnech 12.10. – 2.11.2005 se Trauma team účastnil spolu s USAR týmem HZS a vojenskými zdravotníky mise vyslané vládou ČR na pomoc postiženým po zemětřesení v Pákistánu.

Od 1.1.2007 se po podepsání Dohody o plánované pomoci na vyžádání mezi GŘ HZS a ÚN Brno stal Trauma team ostatní složkou IZS a je zařazen do Ústředního poplachového plánu ČR.

Na základě této smlouvy lékaři ÚN Brno také úzce spolupracují se záchrannými USAR a WASAR týmy HZS ČR.

V srpnu 2020 proběhla záchranná mise USAR týmu po rozsáhlém zničujícím výbuchu v bejrútském přístavu – Mise Libanon 2020 za účasti MUDr. Ivana Melichara, CSc.

Mobilní chirugické pracoviště

Návrh mobilního chirugického pracoviště

Varianta A 1 operační skupina celkem 8 – 9 osob
Varianta B 2 operační skupiny celkem 17 osob

Časopis Rescue Report vyhlásil již posedmé soutěž o nejlepší záchranářský čin roku v kategor...
Vyhledávání...