• Ponávka 6, Zábrdovice, 602 00 Brno
  • Nepřetržitý provoz

Medicína katastrof

Informační středisko

Medicína katastrof

Informační středisko pro medicínu katastrof

Vzniklo při Úrazové nemocnici v Brně v dubnu 1993. Jeho úkolem bylo shromažďovat informace, články a odborné publikace k tomuto tématu a navazovat kontakty s odborníky a organizacemi podobného zaměření v České republice i v zahraničí.
Během existence Informačního střediska MEKA se v jeho databázi shromáždilo 1350 článků, 80 publikací a sborníků a řadu kontaktních adres z celého světa. Informace jsou získávány pomocí databáze MEDLINE, z odborného tisku, z konferencí a seminářů a z internetových stránek. Středisko vypracovává rešerše a překlady pro odborníky z oblasti krizového managementu ve zdravotnictví, nemocnic a záchranné služby. Bylo přeloženo asi 120 článků a 1 kniha. Informace jsou publikovány v časopise Urgentní medicína, 112, Rescue Report, Vojenské lékařské listy aj. Vybrané překlady jsou zveřejněny na www stránkách Úrazové nemocnice v Brně (viz lišta Překlady článků).
Od roku 2006 pořádala IS MEKA po 12 let kongres Medicína katastrof – viz další informace na těchto stránkách. Informace o novinkách z kongresů a odborného tisku jsou dále šířeny také přednáškami na kongresech a seminářích. V posledních letech se IS MEKA stalo také konzultačním centrem pro studenty při psaní bakalářských a diplomových prací.
Kontakt se Světovou asociací pro urgentní a katastrofickou medicínu (WADEM) byl vytvořen členstvím dr. Zelníčka, býv.ředitele Úrazové nemocnice v Brně, ve výboru této odborné společnosti.  Pravidelné konference WADEM a její časopis Prehospital and Disaster Medicine znamenají bohatý zdroj informací. Velmi dobré vztahy byly navázány s Německou společností pro medicínu katastrof (DGKM), která středisku zasílá svůj časopis a jejíchž konferencí se pracovníci střediska účastnili v r.2009 už posedmé. Po roce 2011 se tento kongres bohužel nekonal.
Na pozvání Akademie pro krizové plánování a civilní ochranu v Ahrweileru, SRN, se ing.Neklapilová účastnila jako delegát České republiky semináře Medicína katastrof, pořádaného pro účastníky z 12 zemí střední a východní Evropy (18.-29.3.2001) – podrobný sborník zde.
V lednu 2008 byla ing. Neklapilová jmenována korespondujícím členem DGKM.

IS MEKA se také podílela na projektu v rámci bilaterální smlouvy ČR s WHO zaměřeném na připravenost zdravotnictví na klimatické změny.

Kontaktní pracovník:

Ing. Vlasta Neklapilová

Telefon: 545 538 688

Vyhledávání...