• Ponávka 6, Zábrdovice, 602 00 Brno
 • Nepřetržitý provoz

Ekonomický a technicko-investiční úsek

Základní informace

Ekonomický a technicko-investiční úsek

Ing. Libor Kubíček

náměstek HTS

tel.: 778 961 093
e-mail: l.kubicek@unbr.cz

Ing. Petra Vašková

ekonomická náměstkyně

tel.: 778 761 548
e-mail: p.vaskova@unbr.cz

Ing. Lev Doležal

obchodní náměstek

tel.: 545 538 401, 778 528 142
e-mail: l.dolezal@unbr.cz

Odbor provozní a technický

Vedoucí: Vladimír Dolníček

tel.: 545 575 020
fax: 545 538 369
e-mail: provoz@unbr.cz

Podatelna: Radka Musilová

tel.: 545 538 370
e-mail: podatelna@unbr.cz
Úřední hodiny: Po – Pá  6:30-14:30
(8:00-9:00 podatena uzavřena-POŠTA)
Příjem dopisů k odeslání: denně do 14:10
Pochůzka po odděleních: 10:00-10:45
Oběd: 12:00-12:30
Informace k provozu podatelny

Odbor provozní a technický zabezpečuje úkoly v následujících oblastech:
 • provozní a administrativní činnost
 • údržba budov a technického zařízení
 • energetické hospodářství
 • investiční výstavba
 • odpadové hospodářství
 • hlídací služba
 • úklid nemocnice
 • autodoprava
 • opravy lékařských a ostatních přístrojů a nástrojů
 • požární ochrana
 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Oddělení ekonomické

Vedoucí: Ing. Sylva Valachová

tel.: 545 538 372
e-mail: s.valachova@unbr.cz

Pokladna - přízemí budovy Ponávka 6 (OSCHÚS)

tel. 545 538 371
Úřední hodiny: Po – Pá  7-12, 13-14:30

Oddělení ekonomické zajišťuje úkoly v oblasti:
 • plánu
 • rozpočtu
 • financování
 • účetnictví rozboru a statistiky
 • operativní evidenci majetku
 • řídící činnost pokladny

Oddělení obchodní

Vedoucí: Ing. Ivo Svoboda

tel.: 545 538 688
e-mail: i.svoboda@unbr.cz

Veřejné zakázky - kancelář: Brno, Koliště 41, 4. patro (vchod dvorem přes vrátnici Ponávka 6)

Ing. Pavel Holub

tel. 545 538 688
e-mail: p.holub@unbr.cz

Dita Kuschelová

tel. 545 538 688
e-mail: d.kuschelova@unbr.cz

Sklady a MTZ - kancelář: Brno, Ponávka 1 (Energocentrum)

Kateřina Holanová, Miroslava Kotlanová

Tel. 545 538 368
e-mail: k.holanova@unbr.cz
m.kotlanova@unbr.cz

Ing. Igor Pavlík

Tel. 545 538 417
e-mail: i.pavlik@unbr.cz

Oddělení zdravotních pojišťoven

Vedoucí: Jaromíra Bortlová

tel.: 545 538 375
e-mail: j.bortlova@unbr.cz

Hlavní činností oddělení styku se zdravotními pojišťovnami je vyúčtování poskytnuté zdravotní péče zdravotním pojišťovnám a cizincům a s tím související činnosti:
 • zajišťuje styk Úrazové nemocnice se všemi zdravotními pojišťovnami ve věci uzavírání Smlouvy a dodatků ke Smlouvě o úhradě a poskytování zdravotní péče, spolupracuje s revizními lékaři zdravotních pojišťoven, řeší sporné záležitosti
 • sleduje vyhlášky, předpisy, číselníky, metodiku
 • analyzuje výsledky vyúčtování zdravotních výkonů, zvlášť účtovaných léčiv a materiálů
 • pacientům z EU zajišťuje u pomocné zdravotní pojišťovny v ČR potvrzení o poskytnutí nutné a neodkladné péče v ČR
 • na základě podkladů lékařů provádí záznamy do nemocničního informačního systému, potřebné ke konečnému vyúčtování pro zdravotní pojišťovny a záznam do zdravotnické dokumentace pacienta
 • vyřizuje administrativní činnost týkající se cca 7000 hospitalizovaných pacientů za rok, archivuje zdravotnickou dokumentaci
 • poskytuje administrativní pomoc a péči ambulantním a hospitalizovaným cizincům v souladu s právními předpisy pro Evropskou unii i pro cizince mimo Společenství EU
 • poskytuje statistická data
Vyhledávání...