• Ponávka 6, Zábrdovice, 602 00 Brno
 • Nepřetržitý provoz

Městská nemocnice

Statutární město Brno

Vysoká odbornost

Kvalifikovaný personál

Ekonomický a technicko-investiční úsek

Základní informace

Ekonomický a technicko-investiční úsek

Náměstek ekonomicko-technický

Ing. Miloslav Kavka, MBA

Tel. 545 538 360
E-mail:  m.kavka@unbr.cz

Odbor provozní a technický

vedoucí Vladimír Dolníček

Tel.: 545 575 020
Fax: 545 538 369
E-mail:provoz@unbr.cz

Podatelna: Radka Musilová

Odbor provozní a technický zabezpečuje úkoly v následujících oblastech:
 • provozní a administrativní činnost
 • údržba budov a technického zařízení
 • energetické hospodářství
 • investiční výstavba
 • odpadové hospodářství
 • hlídací služba
 • úklid nemocnice
 • autodoprava
 • opravy lékařských a ostatních přístrojů a nástrojů
 • požární ochrana
 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Oddělení ekonomické

vedoucí: Ing. Sylva Valachová

Tel. 545538372
E-mail: s.valachova@unbr.cz

Pokladna - přízemí budovy Ponávka 6 (OSCHÚS)

tel. 545 538 371
Úřední hodiny: Po – Pá  7-12, 13-14:30

Oddělení ekonomické zajišťuje úkoly v oblasti:
 • plánu
 • rozpočtu
 • financování
 • účetnictví rozboru a statistiky
 • operativní evidenci majetku
 • řídící činnost pokladny

Oddělení obchodní

vedoucí: Ing. Lev Doležal

Tel. 545538688
E-mail: l.dolezal@unbr.cz

Veřejné zakázky - Kancelář: Brno, Koliště 41, 4.patro (vchod dvorem přes vrátnici Ponávka 6)

Ing. Vlasta Neklapilová

Tel. 545538688
E-mail: v.neklapilova@unbr.cz

Dita Kuschelová

Tel. 545 538 688
e-mail: d.kuschelova@unbr.cz

Sklady a MTZ - Kancelář: Brno, Ponávka 1 (Energocentrum)

Miluše Pokorná

Tel. 545 538 368
e-mail: m.pokorna@unbr.cz

Vlasta Malíková a Markéta Ranná

Tel. 545 538 417
e-mail: mtz@unbr.cz

Oddělení zdravotních pojišťoven

vedoucí: Jaromíra Bortlová

Tel.: 545 538 375
E-mail: j.bortlova@unbr.cz

Hlavní činností oddělení styku se zdravotními pojišťovnami je vyúčtování poskytnuté zdravotní péče zdravotním pojišťovnám a cizincům a s tím související činnosti:
 • zajišťuje styk Úrazové nemocnice se všemi zdravotními pojišťovnami ve věci uzavírání Smlouvy a dodatků ke Smlouvě o úhradě a poskytování zdravotní péče, spolupracuje s revizními lékaři zdravotních pojišťoven, řeší sporné záležitosti
 • sleduje vyhlášky, předpisy, číselníky, metodiku
 • analyzuje výsledky vyúčtování zdravotních výkonů, zvlášť účtovaných léčiv a materiálů
 • pacientům z EU zajišťuje u pomocné zdravotní pojišťovny v ČR potvrzení o poskytnutí nutné a neodkladné péče v ČR.
 • na základě podkladů lékařů provádí záznamy do nemocničního informačního systému, potřebné ke konečnému vyúčtování pro zdravotní pojišťovny a záznam do zdravotnické dokumentace pacienta
 • vyřizuje administrativní činnost týkající se cca 7000 hospitalizovaných pacientů za rok, archivuje zdravotnickou dokumentaci
 • poskytuje administrativní pomoc a péči ambulantním a hospitalizovaným cizincům v souladu s právními předpisy pro Evropskou unii i pro cizince mimo Společenství EU
 • poskytuje statistická data
Vyhledávání...