• Ponávka 6, Zábrdovice, 602 00 Brno
  • Nepřetržitý provoz

Městská nemocnice

Statutární město Brno

Vysoká odbornost

Kvalifikovaný personál

Klinika traumatologie

ÚRAZOVÉ NEMOCNICE V BRNĚ

Klinika traumatologie

Úvodní slovo

Rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví č.j. 30537/2002 spolu s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vznikla dne 1.12.2002 v Úrazové nemocnici Brno Klinika traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy university v Brně. Otcem a realizátorem myšlenky zřízení Kliniky Traumatologie v Úrazové nemocnici byl prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc., který byl také prvním přednostou do roku 2010.

Od akademického školního roku 2010/11 byl přednostou prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc.

Od akademického školního roku 2015/16 je v čele Kliniky traumatologie přednosta doc. MUDr. Libor Paša, Ph.D.

Klinika traumatologie je vzdělávacím zařízením a výukovou základnou Lékařské fakulty Masarykovy university v Brně. Zpočátku poskytovala diagnosticko-terapeutickou péči v celém rozsahu traumatologie a poúrazových následků. V průběhu času se činnost Kliniky traumatologie významně rozšířila, hlavně v oblasti pregraduální výuky. V současné době je zde realizována výuka chirurgických oborů (chirurgie, traumatologie, urologie, ortopedie, septická chirurgie) ve 3., 4., a 6. ročníku všeobecného a pediatrického směru, včetně výuky zahraničních studentů.a

Info o činnosti kliniky

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal 15. prosince 2020 na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol jmenovací dekrety 80 profesorů, pět z nich působí na Masarykově univerzitě. Mezi novými profesory je i člen Kliniky traumatologie – prof. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D.

Hart R, Janeček M, Klusáková I, Buček P: Loketní kloub

Druhé rozšířené vydání knihy
vydavatelství Maxdorf Jessenius 2012
www.maxdorf.cz (info@maxdorf.cz)

Traumatologie (Galén 2015) autorů Wendsche P. Veselý R a kol.

získala Chlumského cenu, prestižní ocenění za nejlepší publikaci roku 2015. Cenu převzal za kolektiv autorů z ÚN prof. Wendsche

Wendsche P, Veselý R et al.: Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

vydavatelství Galén Praha 2018

Traumatologie autorů Wendsche P., Veselý R. a kol.

druhé přepracované a rozšířené vydání (Galén 2019)

Učitelský sbor

Masarykova universita – Lékařská fakulta – Klinika traumatologie

Korespondenční adresa: Ponávka 139/6, 62 50 Brno
Telefon: 545 538 111
E-mail: i.masova@unbr.cz

Přednosta kliniky:

doc. MUDr. Libor Paša, Ph.D.

Zástupce přednosty kliniky pro školství:

prof. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D.

Profesoři:

prof. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D.

spondylochirurgie a paraplegiologie
j.kocis@unbr.cz

prof. MUDr. Radek Hart, Ph.D.

rekonstrukční traumatologie a aloplastická chirurgie
primar.ortopedie@nemzn.cz

Emeritní profesor:

prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc.

spondylochirurgie a paraplegiologie
p.wendsche@unbr.cz

Docenti:

doc. MUDr. Libor Paša, Ph.D.

přednosta kliniky, sportovní traumatologie

doc. MUDr. Radek Veselý, PhD.

všeobecná traumatologie

Asistenti:

MUDr. Jan Filipinský

traumatologie pánve

MUDr. Juraj Jarošík

ortopedie

MUDr. Martin Kelbl, Ph.D.

traumatologie, spinální traumatologie

MUDr. Jiří Kepák, CSc.

polytrauma a těhotenství

MUDr. Ján Kužma

traumatologie

MUDr. Ladislav Kozumplík, CSc.

endoskopie, chirurgie

MUDr. Vladimír Krass

endoskopie, chirurgie

MUDr. Zuzana Krivdová

chirurgie

prim. MUDr. Radim Kyzlink

chirurgie, viscerotraumatologie

MUDr. Vladimír Melichar, CSc.

viscerotraumatologie

MUDr. Tomáš Pavlacký

traumatologie

MUDr. Tomáš Pink, PhD.

ortopedie

MUDr. Vratislav Procházka, CSc.

septická a rekonstrukční traumatologie

MUDr. Josef Prokeš

ortopedie

MUDr. Martin Sobotka

chirurgie

MUDr. Radomír Suchomel

traumatologie

MUDr. Martin Sutorý, CSc.

traumatologie urogenitálního traktu

MUDr. Jan Šavolt

chirurgie

MUDr. Taťána Šrámková, Ph.D.

klinická psychologie a psychiatrie po těžkém traumatu

MUDr. Jan Vlasatý

anesteziologie, intenzivní medicína

MUDr. Daniel Žák

anesteziologie, intenzivní medicína


Světlana Procházková

sálová sestra

Neučitelští pracovníci:

Iveta Mášová

Výuka v akademickém roce 2020/2021

4. ročník, výuka v českém jazyce, traumatologie

zimní semestr 2020/21
– výuka probíhá od 8.00 – 12.30 v posluchárně (Ponávka 4, 5.patro)
– studenti se hlásí první den v 7.30 u sekretářky (I. Mášová, sekretariát ředitele ÚN Brno, Ponávka 6, 2.patro)

 

6. ročník, výuka v českém jazyce, všeobecné lékařství, pediatrické lékařství

zimní semestr 2020/21
– výuka probíhá od 7.00 – 13.30
– studenti se hlásí první den výukového bloku v 7.30 u sekretářky (I. Mášová, sekretariát ředitele ÚN Brno, Ponávka 6, 2.patro)
– obsah stáží: dle rozpisu: vizity na odděleních, práce na ambulancích, odděleních, operačních sálech, semináře, diskuse kasuistik
– semináře probíhají od 10.00 – 12.00 v posluchárně (Ponávka 4, 5.patro) – čas se může upravovat podle aktuální situace

 

Záchranáři

zimní semestr 2020/21
– výuka probíhá od 10.30 – 12.10 v posluchárně
(Ponávka 4, 5.patro)

Ustanovení

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
MUDr. Marie Součková
ministryněRozhodnutíMinisterstvo zdravotnictví podle § 60 zákona č.20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,u s t a n o v u j ev Úrazové nemocnici v BrněKliniku traumatologie
Lékařské fakulty Masarykovy university v Brně
a Úrazové nemocnice v Brněa to s účinností od 1.prosince 2002.

Čj.: 30537/2002

Subkatedra Traumatogie IPVZ

Subkatedra Traumatologie IPVZ sídlí v ÚN v Brně, účastní se na předatestační přípravě v oboru Úrazová chirurgie. Pořádá pravidelné semináře (kurzy), které jsou certifikované. Lékaři z ÚN v Brně se podílí jako lektoři na předatestačních kurzech v oboru Úrazová chirurgie.

Přehled kursů v období 2020:

Aktuální kursy a stáže – viz:
www.ipvz.cz

Další informace a elektronické přihlášení (získání kreditů):
http://www.ipvz.cz/

Vedoucí lékař

prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc.

Tel. 545538276,   775858059
mail  p.wendsche@unbr.cz

Instruktorka

Ludmila Vlachová

Tel. 545538669
mail: L.Vlachova@unbr.cz

Vyhledávání...