• Ponávka 6, Zábrdovice, 602 00 Brno
  • Nepřetržitý provoz

Klinika traumatologie

ÚRAZOVÉ NEMOCNICE V BRNĚ

Klinika traumatologie

Úvodní slovo

Rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví č. j. 30537/2002 spolu s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vznikla dne 1. 12. 2002 v Úrazové nemocnici v Brně Klinika traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Otcem a realizátorem myšlenky zřízení Kliniky traumatologie v Úrazové nemocnici byl prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc., který byl také prvním přednostou do roku 2010.

Od akademického školního roku 2010/11 byl přednostou prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc.

Od akademického školního roku 2015/16 stál v čele Kliniky traumatologie přednosta prof. MUDr. Libor Paša, Ph.D., jenž v roce 2022 tragicky zahynul.

Klinika traumatologie je vzdělávacím zařízením a výukovou základnou Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Zpočátku poskytovala diagnosticko-terapeutickou péči v celém rozsahu traumatologie a poúrazových následků. V průběhu času se činnost Kliniky traumatologie významně rozšířila, hlavně v oblasti pregraduální výuky. V současné době je zde realizována výuka chirurgických oborů (chirurgie, traumatologie, urologie, ortopedie, septická chirurgie) ve 3., 4. a 6. ročníku všeobecného a pediatrického směru, včetně výuky zahraničních studentů.

Info o činnosti kliniky

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal 15. 12. 2020 na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol jmenovací dekrety 80 profesorů, pět z nich působí na Masarykově univerzitě. Mezi novými profesory je i člen Kliniky traumatologie – prof. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D.

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal dne 8. 5. 2021 na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol jmenovací dekrety 81 profesorů. Mezi novými profesory je i člen Kliniky traumatologie – prof. MUDr. Radek Veselý, Ph.D.

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal dne 15. 12. 2021 na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol jmenovací dekrety 80 profesorů, deset z nich působí na Masarykově univerzitě. Mezi novými profesory byl i bývalý přednosta Kliniky traumatologie – prof. MUDr. Libor Paša, Ph.D.

Hart R, Janeček M, Klusáková I, Buček P: Loketní kloub

Druhé rozšířené vydání knihy
vydavatelství Maxdorf Jessenius 2012
www.maxdorf.cz (info@maxdorf.cz)

Traumatologie (Galén 2015) autorů Wendsche P., Veselý R. a kol.

získala Chlumského cenu, prestižní ocenění za nejlepší publikaci roku 2015. Cenu převzal za kolektiv autorů z ÚN prof. Wendsche

Wendsche P, Veselý R et al.: Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

vydavatelství Galén Praha 2018

Traumatologie autorů Wendsche P., Veselý R. a kol.

druhé přepracované a rozšířené vydání (Galén 2019)

Učitelský sbor

Masarykova univerzita – Lékařská fakulta – Klinika traumatologie

Korespondenční adresa: Ponávka 139/6, 602 00 Brno
Telefon: 545 538 111
E-mail: i.masova@unbr.cz

Přednosta kliniky:

prof. MUDr. Radek Veselý, Ph.D.
r.vesely@unbr.cz

Zástupce přednosty kliniky pro školství:

prof. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D.

Zástupce přednosty kliniky pro LPP:

MUDr. Martin Kelbl, Ph.D.

Profesoři:

prof. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D.

traumatologie a spondylochirurgie
j.kocis@unbr.cz

prof. MUDr. Radek Veselý, Ph.D.

rekonstrukční a všeobecná traumatologie
r.vesely@unbr.cz

prof. MUDr. Radek Hart, Ph.D.

rekonstrukční traumatologie a aloplastická chirurgie

Emeritní profesor:

prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc.

spondylochirurgie a paraplegiologie

Docenti:

doc. MUDr. Taťána Šrámková, Ph.D.

klinická psychologie a psychiatrie po těžkém traumatu

Asistenti:

MUDr. Jan Filipinský

traumatologie pánve

MUDr. Kateřina Gajdošíková, Ph.D.

chirurgie

MUDr. Radim Herůfek

traumatologie, ortopedie

MUDr. Juraj Jarošík

ortopedie

MUDr. Rastislav Kažimír

tramatologie

MUDr. Martin Kelbl, Ph.D.

traumatologie, spinální traumatologie

MUDr. Ladislav Kozumplík, CSc.

endoskopie, chirurgie

MUDr. Ján Kužma

traumatologie, artroskopie

MUDr. Tomáš Pavlacký

traumatologie

prim. MUDr. Tomáš Pink, Ph.D.

ortopedie

Světlana Procházková

sálová sestra

MUDr. Josef Prokeš

ortopedie

MUDr. Martin Sobotka

chirurgie

MUDr. Radomír Suchomel

traumatologie

MUDr. Martin Sutorý, CSc.

urologie

MUDr. Jan Šavolt

chirurgie

j.savolt@unbr.cz

MUDr. Zuzana Šavolt

chirurgie

MUDr. Jan Trávník, Ph.D.

traumatologie

MUDr. J. Vlasatý

anesteziologie, intenzivní medicína

j.vlasaty@unbr.cz

Neučitelští pracovníci:

Iveta Mášová

Výuka v akademickém roce 2023/2024

4. ročník, výuka v českém jazyce, traumatologie

zimní semestr:
– výuka probíhá od 8.00-12.30 v posluchárně (Ponávka 4, 5. patro)
– studenti se hlásí první den v 7.30 u sekretářky (I. Mášová, sekretariát ředitele ÚN Brno, Ponávka 6, 2. patro)

 

6. ročník, výuka v českém jazyce, všeobecné lékařství, pediatrické lékařství

zimní semestr:
– výuka probíhá od 7.00-13.30
– studenti se hlásí první den výukového bloku v 7.30 u sekretářky (I. Mášová, sekretariát ředitele ÚN Brno, Ponávka 6, 2. patro)
– obsah stáží: dle rozpisu: vizity na odděleních, práce na ambulancích, odděleních, operačních sálech, semináře, diskuze kasuistik
– semináře probíhají od 10.00-12.00 v posluchárně (Ponávka 4, 5. patro) – čas se může upravovat podle aktuální situace

 

Záchranáři

zimní semestr:
– výuka probíhá od 10.30-12.10 v posluchárně
(Ponávka 4, 5. patro)

Rozvrhy

Ustanovení

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
MUDr. Marie Součková
ministryně dle Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví podle § 60 zákona č.20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, u s t a n o v u j e  v Úrazové nemocnici v Brně Kliniku traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně
a Úrazové nemocnice v Brně, a to s účinností od 1. prosince 2002.

Č.j.: 30537/2002

Subkatedra úrazové chirurgie IPVZ

Subkatedra úrazové chirurgie IPVZ sídlí v ÚN v Brně, účastní se na předatestační přípravě v oboru Úrazová chirurgie. Pořádá pravidelné semináře (kurzy), které jsou certifikované. Lékaři z ÚN v Brně se podílí jako lektoři na předatestačních kurzech v oboru Úrazová chirurgie.

Vedoucí lékař

prof. MUDr. Radek Veselý, Ph.D.

Vyhledávání...