• Ponávka 6, Zábrdovice, 602 00 Brno
 • Nepřetržitý provoz

Vědecká rada

Úrazové nemocnice v Brně

Vědecká rada

Vědecká rada Úrazové nemocnice v Brně se schází v pravidelných čtvrtletních intervalech. Jejími členy jsou vedoucí lékaři a vědecko-výzkumní pracovníci Úrazové nemocnice v Brně a Kliniky traumatologie při Masarykově Univerzitě v Brně. Vědecká rada má také extramurální členy jiných zdravotnických zařízení a klinik Masarykovy Univerzity. Předseda vědecké rady je volený na dva roky na maximálně dvě volební období tajným hlasováním. Vědecká rada si klade za cíl sledovat odborný i vědecký růst lékařů Úrazové nemocnice, sledovat a podporovat publikační i grantovou aktivitu a přípravu i organizování odborných kongresů a sympózií konaných pod záštitou Úrazové nemocnice. Vědecká rada spolupracuje s ředitelem a vedením Úrazové nemocnice.

V současnosti má VR 12 řádných členů.

Předseda VR:

Prof. MUDr. J. Kočiš, Ph.D.

Tajemník VR:

MUDr. Tomáš Pink, Ph.D.

Členové Vědecké rady ÚN Brno:
 • MUDr. Lenka Doležalová
 • MUDr. Jan Filipinský
 • MUDr. Ilona Kantorová, CSc.
 • MUDr. Martin Kelbl, Ph.D.
 • MUDr. Radim Kyzlink
 • Doc. MUDr. Libor Paša, Ph.D.
 • MUDr. Vratislav Procházka, CSc.
 • MUDr. Martin Sutorý, CSc.
 • prof. MUDr. Radek Veselý, Ph.D.
 • Prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc.
Vyhledávání...