• Ponávka 6, Zábrdovice, 602 00 Brno
  • Nepřetržitý provoz

Sociální služby

ÚRAZOVÉ NEMOCNICE V BRNĚ

Sociální služby

Kontakt:

Zdravotně-sociální pracovnice:

Alexandra Bekerová, DiS.

tel.: 545 538 406 (mob. 770 100 762)

e-mail: a.bekerova@unbr.cz  (socialni@unbr.cz)

Zdravotně-sociální pracovnice:

Bc. Nikola Ondrušková

tel.: 770 100 762

e-mail: n.ondruskova@unbr.cz

Sociální služby jsou určeny pacientům, rodinným příslušníkům a osobám blízkým. Pomáhají při řešení tíživé sociální situace. Pacientovi nebo osobě blízké je poskytnuto základní sociální poradenství, v rámci kterého mohou získat kontakt na pomáhající instituce/osoby, které mohou být při řešení tíživé situace přínosné. Zdravotně – sociální pracovnice spolupracuje s  hospitalizovaným pacientem tak, aby v době po propuštění z nemocnice nemusel řešit problémy spojené se zajištěním základních potřeb, bydlením, apod.

Zdravotně–sociální pracovnice pomáhá a informuje v těchto oblastech:

  • vyřizuje pobyt v následné lůžkové péči (LDN, rehabilitační centrum),
  • zajišťuje pečovatelské, ošetřovatelské služby v domácnosti pacienta, který tuto péči bude vyžadovat po hospitalizaci,
  • vyřizuje pozůstalosti po zemřelém u soudu,
  • vyřizuje DPN (dočasné pracovní neschopnosti) pro zaměstnané pacienty, příp. i OSVČ,
  • vyřizuje žádosti do pobytového zařízení (domovy seniorů),
  • vyřizuje návrhy na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně v daných pojišťovnách,
  • zajišťuje základní soc. pomoc v případně domácího násilí (spolupráce s OSPOD, policií ČR),
  • zajišťuje základní soc. pomoc pro osoby bez domova (spolupráce se soc. kurátorem, úřadem práce, jinými organizacemi), nákup nezbytných potřeb těmto osobám atd.
Vyhledávání...