• Ponávka 6, Zábrdovice, 602 00 Brno
  • Nepřetržitý provoz

Rehabilitační centrum

ÚRAZOVÉ NEMOCNICE V BRNĚ

Rehabilitační centrum

Rehabilitační ambulance Ponávka 4

“Zdraví je stav úplné fyzické, duševní a sociální pohody, nikoli pouze nepřítomnost nemoci nebo zdravotního postižení.”
Definice Světové zdravotnické organizace (WHO) z roku 1948

“Rehabilitace je proces, který napomáhá jednotlivci dosáhnout nejvyšší možnou úroveň nezávislosti a kvality života – fyzicky, emočně, sociálně a duchovně. Rehabilitace (z latinského “habilitas”) znamená “moci opět fungovat”.

Náš tým

Primář:

MUDr. Hana Vavrušová

tel.:  545 538 622
E-mail: h.vavrusova@unbr.cz

Ambulantní lékař:

MUDr. Milan Navrátil

tel. 545538621
E-mail: m.navratil@unbr.cz

Zdravotní sestry:

Dagmar Loukotová, Jana Stodůlková

RECEPCE tel.: 545 538 620

Vedoucí fyzioterapeut

Bc. Michal Indruch

tel.:  545 538 661
E-mail: rhbsts@unbr.cz

Provoz ambulance 1 a 2:
Po - Pá 7.00 - 12.00 a 12.30 - 14.30

Druh a rozsah poskytované péče

Ambulantní oddělení úrazové nemocnice Brno je oddělením specializovaným na poúrazové a pooperační stavy, zaměřuje se však i na potíže pohybového systému, a to jak na akutní a chronické, tak na kloubní a neurologické. Péče je poskytována dospělým pacientům, rovněž však mladistvým od 15 do 18 let.

Rehabilitační léčba

Po vyšetření pacienta rehabilitačním lékařem je stanoven individuální rehabilitační plán léčby. Léčba se provádí pod vedením školených fyzioterapeutů v prostředí jedné budovy, k dispozici je ambulance, tělocvična a zařízení pro fyzikální terapii (elektroléčba, magnetoterapie, ultrazvuk, rebox a další).
U chronických a dlouhotrvajících algických stavů se případně provádí ambulantní infúzní léčba.

Vzhledem k charakteru onemocnění je ke každému pacientovi přistupováno individuálně, metodiky jsou voleny na neurofyziologickém základě dle aktuálního stavu, např. voleny metodiky používané při léčebné rehabilitaci, např. bazální programy a podprogramy (dle Čápové), metoda PNF – Kabat, Dornova metoda, metoda Brunkowová, metoda dle Mojžíšové, Vojtova metoda a další). Moderní doplňkovou metodou léčby je kineziotape.
Součástí poskytnuté péče je i poskytnutí informací o ergonomických zásadách, v případě potřeby jsou též předepsány rehabilitační pomůcky a léky.

Pokud se hovoří o rehabilitaci, je třeba zdůraznit, že zvolené postupy, metody či cvičení by měly vést pacienta k tomu, aby vlastním cílevědomým úsilím zahájil proces směřující k uzdravení či co největšímu možnému zlepšení zdravotního stavu a jeho udržení a též aby v doporučených postupech či cvičeních nadále pokračoval.

Možnost placených procedur (nehrazených pojišťovnami) – viz CENÍK placených služeb bod VI: – KE STAŽENÍ –

Jaké výkony u nás provádíme

Po vyšetření pacienta rehabilitačním lékařem je stanoven individuální rehabilitační plán léčby. Léčba se provádí pod vedením školených fyzioterapeutů v prostředí jedné budovy, k dispozici je ambulance, tělocvična a zařízení pro fyzikální terapii (elektroléčba, magnetoterapie, ultrazvuk, rebox a další).
U chronických a dlouhotrvajících algických stavů se případně provádí ambulantní infúzní léčba.

Vzhledem k charakteru onemocnění je ke každému pacientovi přistupováno individuálně, metodiky jsou voleny na neurofyziologickém základě dle aktuálního stavu, např. voleny metodiky používané při léčebné rehabilitaci, např. bazální programy a podprogramy (dle Čápové), metoda PNF – Kabat, Dornova metoda, metoda Brunkowová, metoda dle Mojžíšové, Vojtova metoda a další). Moderní doplňkovou metodou léčby je kineziotape.
Součástí poskytnuté péče je i poskytnutí informací o ergonomických zásadách, v případě potřeby jsou též předepsány rehabilitační pomůcky a léky.

Pokud se hovoří o rehabilitaci, je třeba zdůraznit, že zvolené postupy, metody či cvičení by měly vést pacienta k tomu, aby vlastním cílevědomým úsilím zahájil proces směřující k uzdravení či co největšímu možnému zlepšení zdravotního stavu a jeho udržení a též aby v doporučených postupech či cvičeních nadále pokračoval.

Vyhledávání...