• Ponávka 6, Zábrdovice, 602 00 Brno
  • Nepřetržitý provoz

Centrální operační sály a sterilizační centrum

Centrální operační sály a sterilizační centrum

O nás

Úrazová nemocnice disponuje 6 operačními sály. V pátém poschodí budovy Ponávka 6 se nachází 4 aseptické operační sály a ve třetím poschodí budovy Ponávka 4 se nachází 1 operační sál mezoseptický a 1 septický sál. Operativa je zaměřena na oblast úrazů, polytraumat, urgentní chirurgie, plánované ortopedické, chirurgické operace a  miniinvazivní operační  zákroky – artroskopie, laparoskopie, thorakoskopie. Ročně se zde provádí cca 6 500 operací. Služba na operačním sále je 24 hodin denně.

Náš tým

Vedoucí lékař:

Staniční sestra:

Mgr. Miroslava Doležalová

E-mail: m.dolezalova@unbr.cz
Tel. 778 402 679

Personální obsazení COS:

– perioperační sestry
– všeobecné sestry
– sanitárky a sanitáři

Sterilizační centrum

je součástí operačních sálů a přísálové sterilizace, nachází se v pátém poschodí Ponávka 6 Úrazové nemocnice. Jsou zde umístěny prokládací parní sterilizátory – Unisteri  a Sterivap, které jsou validovány dle vyhlášky 306/2012.
Sterilizační centrum nabízí služby – parní sterilizaci pro externí subjekty (privátní lékaři, ambulance atd.).

Vyhledávání...