• Ponávka 6, Zábrdovice, 602 00 Brno
 • Nepřetržitý provoz

Traumatologie

ÚRAZOVÉ NEMOCNICE V BRNĚ

Traumatologie

O nás

Primariát traumatologie v Úrazové nemocnici v Brně zajišťuje diagnostickou i terapeutickou péči o pacienty, kteří mají zdraví narušené čerstvým, ale i starším úrazem, včetně specializované péče u komplikovaných poúrazových stavů.

Na základě vysoké odbornosti poskytované péče jsou na našich odděleních ošetřováni pacienti z celé republiky. Proto lze konstatovat, že oddělení si zachovalo nadregionální úroveň. Největší spektrum pacientů je v důsledku sportovních a pracovních úrazů, dále jsou to úrazy, způsobené při dopravních nehodách a rekreačních aktivitách. Velký počet pacientů vyhledává naši specializovanou péči i v důsledku řešení závažných poúrazových komplikací.

Samozřejmostí je mezioborová spolupráce s ostatními odděleními v Úrazové nemocnici (oddělení chirurgie, ortopedie, zobrazovacích metod, následné rehabilitační péče).

Náš tým

Přednosta Kliniky traumatologie LF MU

prof. MUDr. Radek Veselý, Ph.D.

tel.: 545 538 712
e-mail: r.vesely@unbr.cz

Primář traumatologie

MUDr. Martin Kelbl, Ph.D.

tel. 545 538 737
m.kelbl@unbr.cz

Zástupce primáře, Traumatologie A - vedoucí lékař

MUDr. Radomír Suchomel

tel. 545 538 385
r.suchomel@unbr.cz

staniční sestra

Erika Šebelová

 

Traumatologie B - vedoucí lékař

MUDr. Radim Herůfek

tel. 545 538 388
e-mail: r.herufek@unbr.cz

staniční sestra

Bc. Pavlína Procházková

 

Oddělení JIP A - traumatologie - vedoucí lékař

MUDr. Ján Kužma

tel. 545 538 785
e-mail: j.kuzma@unbr.cz

staniční sestra

Bc. Věra Grossová

Objednání k ambulantnímu vyšetření - tel. 545 538 470

Lékaři traumatologie:

MUDr. Jan Filipinský
MUDr. Mária Guričanová
MUDr. Radim Herůfek
MUDr. Stanislav Kalandra
MUDr. Rastislav Kažimír
MUDr. Martin Kelbl, Ph.D.
prof. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D.
MUDr. Zsolt Kukel
MUDr. Ján Kužma
MUDr. Tomáš Maule
MUDr. Pavol Miklovič
MUDr. Ivan Melichar, CSc.
MUDr. Tomáš Pavlacký
MUDr. Anton Reut
MUDr. Radomír Suchomel
MUDr. Lukáš Traj
MUDr. Jan Trávník, Ph.D.
MUDr. Andrej Trnka
MUDr. Mária Prokešová
MUDr. Jana Valentová
prof. MUDr. Radek Veselý, Ph.D.
MUDr. Radek Zukal

Ambulance (Ponávka 10):

MUDr. Jan Filipinský pátek  8-13 hod.
MUDr. Radim Herůfek úterý 8-13.30 hod.
MUDr. Stanislav Kalandra středa  8-13 a 14-15 hod.
MUDr. Martin Kelbl, Ph.D. úterý 8-13 hod.
prof. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D. pátek 8-13.30 hod.
MUDr. Jan Kužma pondělí 8-13 hod.
MUDr. Tomáš Maule pondělí 8-12 hod.
MUDr. Ivan Melichar, CSc. čtvrtek 8-12.30 hod.
MUDr. Anton Reut pondělí-pátek 7-15 hod.
MUDr. Radomír Suchomel středa 8-13.30 hod.
MUDr. Jan Trávník, Ph.D.
středa 8-12.30 hod.
prof. MUDr. Radek Veselý, Ph.D. čtvrtek 8-13.30 hod.

Každý pracovní den jsou v provozu dvě traumatologické ambulance v čase 7-15 hodin – tel. 545 538 355, 359.

Do specializovaných ambulancí je možné se objednat na tel. 545 538 475, 545 538 470.

Mimo tyto ordinační hodiny je specializovaná péče o úrazové pacienty zajištěna ústavní pohotovostní službou (UPS) mimo pracovní dobu ve všední dny, o víkendech a svátcích.

Prováděné výkony

Obecná a sportovní traumatologie

V centru našeho odborného zájmu je odborná a specializovaná péče o pacienty:

 • s čerstvými i staršímu úrazy jedné (monotrauma) i více částí těla (sdružená poranění a polytrauma), včetně péče standardní i intenzivní, konzervativní i operační a v rámci doléčení úrazů i péče rehabilitační.
 • se závažnými a život ohrožujícími úrazy (polytrauma), včetně pacientů s poraněním páteře (spondylochirurgie).
 • z řad starších spoluobčanů s úrazy v důsledku pádů, jejichž léčba je velmi obtížná jak po stránce medicínské, tak i sociální (gerontotraumatologie).
 • při ošetřování úrazů pohybového aparátu se zaměřením na progresivní metody léčby poranění kostí – osteosyntéz
  • komplexní léčba závažných zavřených i otevřených zlomenin
  • taktika léčení „plovoucích“ kloubů: floating hip, knee, elbow
  • stanovení indikací ke změně osteosyntetické metody při léčení zlomenin
  • léčení  víceetážových poranění končetin
 • při ošetřování sportovních úrazů a jejich následků se zaměřením na miniinvazivní operační metody, včetně artroskopie velkých kloubů (záchovné a rekonstrukční operace)
  • artroskopie kolenního kloubu
  • artroskopie ramenního kloubu
  • artroskopie hlezenného kloubu
  • artroskopie loketního kloubu
  • artroskopie kyčelního kloubu
  • artroskopie zápěstí
  • artroskopie subtalárního kloubu
 • specifický program je zaměřen na ošetřování defektů chrupavky a transplantaci menisků a vazů velkých kloubů

K ošetřování všech úrazů máme k dispozici moderní diagnostické metody i kvalitní tuzemské i zahraniční implantáty pro nápravu zlomenin kostí (osteosyntézy) i poranění kloubů, včetně šetrných artroskopických metod.

 

Septická a rekonstrukční traumatologie

Zaměření septické a rekonstrukční traumatologie:

 • léčba aseptických a infikovaných pakloubů
 • léčba infekcí kostí, kloubů a měkkých tkání
 • léčení septických komplikací osteosyntéz
 • plastické rekonstrukce defektů měkkých tkání, místní a mikrochirurgické laloky
 • rekonstrukční výkony na kostech, náhrady kostních defektů, prolongace končetin,  segmentální transport
 • komplexní léčba po replantacích

Vybavení pracoviště

Oddělení traumatologie a sportovní traumatologie má k dispozici aseptické operační sály, pro pacienty se zánětlivými komplikacemi i septický operační sál. Pro pacienty se závažným zdravotním stavem je k dispozici oddělení ARO (anesteziologicko-resuscitační oddělení) a JIP A (jednotka intenzívní péče), stabilizovaní pacienti jsou ošetřování na standardních odděleních (Traumatologie A a B bez zánětlivých komplikací, případně Chirurgie B se zánětlivými komplikacemi). Pacienti na oddělení přicházejí přes ambulantní trakt (běžné traumatologické ambulance a specializované ambulance). Oddělení traumatologie a sportovní traumatologie zajišťuje komplexní diagnostickou a terapeutickou péči, včetně předoperační přípravy a pooperační péče o traumatologické pacienty. Pro rehabilitaci je k dispozici oddělení rehabilitační a následné péče, následná rehabilitace v ambulantním režimu, případně je využívána spolupráce s dalšími rehabilitačními ústavy. Přístrojové vybavení nemocnice umožňuje přístup k veškerým moderním vyšetřovacím metodám (RTG, CT včetně 3D, sonografické vyšetření, angiografické vyšetření, MRI je řešeno ve spolupráci s jinými pracovišti).

Informace pro pacienty

Traumatologie v Úrazové nemocnici v Brně  patří ke špičkovým pracovištím, zabývajícím se diagnostikou a léčbou úrazů a chorob pohybového aparátu. K dosažení co nejlepších výsledků jsou v souladu s technickým vývojem využívány moderní metody, jako jsou nejnovější postupy ošetřování zlomenin (osteosyntéza), tak i miniinvazivní metody ošetřování kloubu (artroskopie).

Sportovní traumatologie

Mezi našimi pacienty je mnoho pacientů s úrazy, vzniklými při rekreačním i vrcholovém sportu.

Mezi sportovní úrazy lze zařadit jak tzv. lehké úrazy (distorze = podvrtnutí), tak i úrazy závažnější (zlomeniny, vykloubení apod.). Naší snahou je vyšetřit a ošetřit tyto úrazy tak, abychom umožnili pacientům návrat pacientů nejen co nejrychleji, ale také v co nejlepším stavu k plnému předúrazovém režimu života.

Spolupracujeme s mnoha sportovními kluby i individuálními sportovci v našem regionu. Mezi našimi pacienty je mnoho sportovců, kteří dosáhli po ošetřování svých poranění na našem pracovišti významných úspěchů, včetně mistrů světa v různých sportech.

Významnou problematikou je i léčení zdravotních potíží tzv. bývalých sportovců, u kterých se zdravotní problémy objevily po ukončení jejich sportovní kariéry. I těmto pacientům umožňujeme po pečlivém vyšetření a následné léčbě návrat k aktivnímu způsobu života a rekreačním sportům.

Naši lékaři se specializují na ošetřování akutních sportovních úrazů i na rekonstrukční operace chronických zdravotních potíží jako jsou chronické nestability kloubů kolenních, ramenních, hlezenných, rekonstrukční operace menisků (transplantace menisků) i náhrady defektů chrupavek kloubů.

Výsledky naší práce jsou prezentovány na tuzemských i zahraničních odborných setkáních a v odborné literatuře.

Pedagogická činnost

Lékaři základny traumatologie se v rámci Kliniky traumatologie LFMU podílí na výuce studentů 4. a 6. ročníku lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně a posluchače bakalářského směru (pregraduální výuka).

Postgraduální výuka je zaměřena především na výchovu doktorandů. V Úrazové nemocnici v Brně sídlí i Subkatedra úrazové chirurgie IPVZ a lékaři traumatologie se podílejí na pořádání specializovaných postgraduálních kurzů.

Akreditace dle zákona č. 95/2004 Sb.
vzdělávací program Traumatologie, AP II. typu,
platnost do 27. 8. 2026

Lékaři traumatologické základny pravidelně přednášejí a publikují. V roce 2015 vyšla v nakladatelství Galén učebnice Traumatologie autorů P. Wendsche a R. Veselý.

Vyhledávání...