• Ponávka 6, Zábrdovice, 602 00 Brno
  • Nepřetržitý provoz

Urologie

ÚRAZOVÉ NEMOCNICE V BRNĚ

Urologie

O nás

Urologické oddělení Úrazové Nemocnice je moderní pracoviště zajišťující komplexní a odbornou péči pacientům při léčbě onemocnění močových cest, kompletní diagnostiku i intervenční výkony v celé šíři, včetně výkonů otevřených, endoskopických i laparoskopických.

Oddělení je rozděleno na ambulantní a lůžkovou část.

Nově zrekonstruovaný ambulantní trakt zahrnuje dvě urologické vyšetřovny, které slouží k ošetření pacientů s akutními potížemi či s komplikovaným chronickým onemocněním, jakož i k planovaným výkonům. Součástí je urodynamická vyšetřovna. Dispenzarizační péče je poskytována ve dvou ambulancích umístěných v 1. patře sousední budovy Ponávka 10.

Lůžková část nabízí 9 pokojů – 6 běžných třílůžkových a 3 nadstandardní jednolůžkové.

Při léčbě onkologických pacientů postupujeme v úzké spolupráci s Masarykovým onkologickým ústavem ve snaze poskytnout našim pacientům co možná nejkvalitnější a nejkvalifikovanější dostupnou péči.

Urologické oddělení disponuje akreditací I. stupně pro specializační vzdělávání lékařů.

Náš tým

Primář

MUDr. Aleš Chromý

e-mail: a.chromy@unbr.cz

Zástupce primáře

MUDr. Martin Sutorý, CSc.

e-mail: m.sutory@unbr.cz

Lékaři urologie:

MUDr. Martin Alexa
MUDr. Jaroslav Andriychuk
MUDr. Marek Hanák
MUDr. Monika Hanáková
MUDr. Aleš Chromý
MUDr. Silvia Klebanová
dr. Svitlana Oliinyk
MUDr. Martin Sutorý, CSc.
MUDr. Petr Tureček
MUDr. Radomír Zachoval

Zdravotní sestry – vyšetřovny A, B, C:
Michaela Marková        urologie-misa@seznam.cz (tel. 545 538 652)
Lenka Ovečková            l.oveckova@unbr.cz
Bc. Marie Sochorová    urologie-misa@seznam.cz (tel. 545 538 727)
Marcela Trupová           urologie-ovecka@seznam.cz

Ambulance:
dr. Sutorý               amb. č. 5, 545 538 356 pondělí 13 – 15 hod.
dr. Tureček             amb. č. 2, 545 538 651 úterý  9 – 12  hod.
dr. Alexa                 amb. č. 5, 545 538 356 úterý 13 – 15 hod.
dr. Chromý             amb. č. 2, 545 538 651 úterý 13 – 15 hod.
dr. Hanák               amb. č. 5, 545 538 356 středa 13 – 15 hod.
dr. Sutorý               amb. č. 5, 545 538 356 čtvrtek 13 – 15 hod.
dr. Oliinyk              amb. č. 2, 545 538 651 čtvrtek 13 – 15 hod.
dr. Klebanová        amb. č. 2, 545 538 651 pátek   9 – 12 hod.

Zdravotní sestry – ambulance č. 2 a č. 5:
Jindra Hrazdírová      tel. 545 538 651
Pavla Vajdová              tel. 545 538 356,    p.vajdova@unbr.cz  

Lůžkové oddělení

Primář: MUDr. Aleš Chromý
Staniční sestra: Šárka Švarcová
tel.: 545 538 665, 545 538 675

Informace pro pacienty

Nadstandardní služby:

V případě akutních potíží (bolesti, krvácení) NEČEKEJTE na ambulantní hodiny a dostavte se ihned ráno v 7:30 h. do naší vyšetřovny A, B nebo na odd. OSCHÚS (vstup u vrátnice ÚN), kde je pohotovost 24 hodin denně.

Jinak se prosím objednejte do řádné ambulance (kontakty viz výše) s doporučením od spádového urologa či praktického lékaře.

Spolupracujeme s těmito poliklinikami:
Viniční 235 – MUDr. Monika Hanáková
Velkopavlovická 25 – MUDr. Tomáš Hanák
Horníková 34 – MUDr. Radomír Zachoval, Ph.D., MUDr. Zuzana Kováčová-Majerová
Jugoslávská 13 – MUDr. Jiří Kladenský
Zahradníkova 2 – MUDr. Martin Hajný, MUDr. Silvia Klebanová, MUDr. Tariq Sanalla,
Purkyňova 35e – MUDr. René Skoumal, MUDr. Nataša Bulová

Vyhledávání...