• Ponávka 6, Zábrdovice, 602 00 Brno
  • Nepřetržitý provoz

Urologie

ÚRAZOVÉ NEMOCNICE V BRNĚ

Urologie

Lékaři:

Vedoucí lékař: MUDr. Martin Sutorý, CSc.

MUDr. Aleš Chromý
MUDr. Petr Tureček
MUDr. Marek Hanák
MUDr. Martin Alexa
MUDr. Silvia Klebanová
MUDr. Radomír Zachoval
MUDr. Martin Hajný
MUDr. Jaroslav Andriychuk
MUDr. Monika Hanáková

 

Zdravotní sestry – vyšetřovny A, B, C:
Michaela Marková        urologie-misa@seznam.cz (tel. 545 538 652)
Lenka Ovečková            urologie-ovecka@seznam.cz
Bc. Marie Sochorová    urologie-misa@seznam.cz (tel. 545 538 727)
Marcela Trupová           urologie-ovecka@seznam.cz

Ambulance:

dr. Sutorý      amb. č. 5, 545 538 356
pondělí   13 – 15 hod.
dr. Hajný        amb. č. 5, 545 538 356
úterý 13 – 15 hod.
dr. Tureček    amb. č. 2, 545 538 651
úterý 10 – 12:30, 13 – 15 hod.
dr. Hanák      amb. č. 5, 545 538 356
středa 13 – 15 hod.
dr. Sutorý      amb. č. 5, 545 538 356
čtvrtek 13 – 15 hod.
dr. Chromý    amb. č. 2, 545 538 651
čtvrtek 13 – 15 hod.
dr. Alexa        amb. č. 2, 545 538 651
pátek   9 – 12 hod.

Zdravotní sestry – ambulance č. 2 a č. 5:
Jindra Hrazdírová      tel. 545 538 651
Pavla Vajdová              tel. 545 538 356,    p.vajdova@unbr.cz  

V případě akutních potíží (bolesti, krvácení) NEČEKEJTE na ambulantní hodiny a dostavte se ihned ráno v 7:30 h. do naší vyšetřovny A, B nebo na odd. OSCHÚS (vstup u vrátnice ÚN), kde je pohotovost 24 hodin denně.

Jinak se prosím objednejte do řádné ambulance (kontakty viz výše) s doporučením od spádového urologa či praktického lékaře.

Spolupracujeme s těmito poliklinikami:
Viniční 235 – MUDr. Monika Hanáková
Velkopavlovická 25 – MUDr. Tomáš Hanák
Horníková 34 – MUDr. Radomír Zachoval, Ph.D., MUDr. Zuzana Kováčová-Majerová
Jugoslávská 13 – MUDr. Jiří Kladenský
Zahradníkova 2 – MUDr. Martin Hajný, MUDr. Silvia Klebanová, MUDr. Tariq Sanalla,
Purkyňova 35e – MUDr. René Skoumal, MUDr. Nataša Bulová

Lůžkové odd.:

Vedoucí lékař: MUDr. Petr Tureček
Staniční sestra: Šárka Švarcová
tel.: 545 538 665, 545 538 675

Vyhledávání...