• Ponávka 6, Zábrdovice, 602 00 Brno
  • Nepřetržitý provoz

Odborný léčebný ústav

ÚRAZOVÉ NEMOCNICE V BRNĚ

Odborný léčebný ústav

O nás

“Zdraví je stav úplné fyzické, duševní a sociální pohody, nikoli pouze nepřítomnost nemoci nebo zdravotního postižení.”
Definice Světové zdravotnické organizace (WHO) z roku 1948

“Rehabilitace je proces, který napomáhá jednotlivci dosáhnout nejvyšší možnou úroveň nezávislosti a kvality života – fyzicky, emočně, sociálně a duchovně. Rehabilitace (z latinského “habilitas”) znamená “moci opět fungovat”.

Lůžkové Oddělení rehabilitace a poúrazových stavů v Úrazové nemocnici Brno je nové oddělení, které vzniklo k 1. 1. 2013. Jedná se o samostatné oddělení specializované na poskytování léčebně rehabilitační péče ve smyslu § 13 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Poskytováním rehabilitace v rámci následné lůžkové péče dojde k významnému zvýšení poskytovaného rozsahu služeb i léčebného komfortu pro pacienty. Návaznost léčby zvýší její účinnost ve smyslu obnovení či zlepšení zdraví pacienta.

Náš tým

Primář

MUDr. Hana Vavrušová

tel.:  545 538 622
e-mail: h.vavrusova@unbr.cz

Staniční sestra

Bc. Petra Fišerová

tel: 545 538 394 /393, 392/
e-mail: p.fiserova@unbr.cz

Lékaři na oddělení

Lékař

MUDr. Roman Říha

tel: 545 538 392 /713/
e-mail: 
r.riha@unbr.cz

Lékař

MUDr. Hana Hahnová

tel: 545 538 392 /394/
e-mail: h.hahnova@unbr.cz

Vedoucí fyzioterapeut

Bc. Michal Indruch

tel.:  545 538 661
e-mail: rhbsts@unbr.cz

Fyzioterapeuti

Kateřina Dachová
Lucie Pospíšilová, DiS.
Marie Shaker – Valášková, DiS.
Bc. Lucia Stančoková
Mgr. Michaela Szaboová

Jakou péči u nás poskytujeme

Okruh pacientů, kterým bude poskytována léčebně rehabilitační péče

Cílovou skupinou pro poskytování péče jsou pacienti po úrazech, operacích či k doléčení interních či neurologických onemocnění kloubů či zad.

Pacienti, kterým bude poskytována léčebně rehabilitační péče, budou zpravidla, nikoliv však nezbytně, přijímáni z jiných lůžkových oddělení Úrazové nemocnice Brno s cílem zachovat návaznost léčby a pokračovat v ní. Převážně se bude jednat o pacienty s těmito diagnózami:

a) stavy po odléčení akutního stavu po aloplastikách kloubů /TEP/, osteosyntézách (především pro zlomeninu krčku femuru či pro pertrochanterickou zlomeninu), popř. jiných ortopedických operacích velkých kloubů, stavy po amputacích končetin k následné rehabilitaci.

b) stavy po traumatech (polytraumatech), chirurgických výkonech apod.

c) stavy po CMP po odeznění akutního stadia choroby, paretické až plegické poruchy hybnosti nejrůznějších etiologií

d) stavy po spondylochirurgických výkonech

e) dekompenzovaný stav u pacientů s chronickými degenerativními onemocněními kloubů či zad.

Podmínky poskytování léčebně rehabilitační péče

Návrh na léčebně rehabilitační péči podá buď ošetřující lékař pacienta na základě doporučení ambulantního lékaře specialisty nebo ošetřující lékař při hospitalizaci.
Z doporučení na léčebně rehabilitační péče musí vždy vyplývat nezbytnost jejího poskytnutí ústavní formou, popř. neúčelnost jiného postupu.
Úhrada odůvodněné hospitalizace v rehabilitačním odborném léčebném ústavu je možná po schválení návrhu léčebně rehabilitační péče revizním lékařem příslušné zdravotní pojišťovny.
Pacienti pro tento typ péče musí být soběstační a musí být schopni fyzicky i mentálně aktivní spolupráce při poskytování léčebně rehabilitační péče. Rehabilitační lékař Úrazové nemocnice Brno si vyhrazuje právo přednostního posouzení pacienta před podáním návrhu navrhujícím lékařem reviznímu lékaři VZP.

NÁVRH NA LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČI V ODBORNÉ LÉČEBNĚ       – více informací –

INFORMATIVNÍ LETÁK K POBYTU NA OLÚ     – více informací –

PROJEKT KNIHFÚZE
V rámci lůžkového rehabilitačního oddělení OLÚ je od června 2018 k dispozici nová knihovna pro pacienty, kterou v rámci magisterského projektu vytvořily studentky Masarykovy univerzity.    – více informací –

Vyhledávání...