• Ponávka 6, Zábrdovice, 602 00 Brno
  • Nepřetržitý provoz

Městská nemocnice

Statutární město Brno

Vysoká odbornost

Kvalifikovaný personál

Vítejte na stránkách Úrazové nemocnice v Brně

Úvod

Pro pacienty

Pro odborníky

Zdravotnická pracoviště

O nás

Kontakt

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH ÚN V BRNĚ

Úrazová nemocnice v Brně

Úrazová nemocnice v Brně je příspěvková organizace statutárního města Brna. Základním úkolem nemocnice je specializovaná léčebně preventivní péče a vědecko-výzkumná činnost v oboru celé traumatologie a speciální chirurgie.

Nosným programem Úrazové nemocnice je plnit úkoly úrazového centra s nadregionální působností. Úrazové centrum je koncipováno jako multidisciplinární chirurgické pracoviště, řešící problematiku úrazů a urgentní chirurgie. Idea je postavena na týmu vysoce specializovaných odborníků v jednotlivých chirurgických oblastech. Vše je podpořeno nově vybudovaným urgentním příjmem.

Motto

„TRADICE ZAVAZUJE“

Vize

Rozvíjíme ekonomicky stabilní nemocnici, uznávanou odbornou i laickou veřejností, poskytující pacientům kvalitní a bezpečnou péči.

IMG_20200824
Staráme se o pacienty s    láskou!

Úrazová nemocnice v Brně

DŮLEŽITÉ INFORMACE

VOLNÁ MÍSTA v Úrazové nemocnici v Brně.

– Více informací –

V případě jakýchkoliv příznaků nemoci covid-19 (ztráta čichu, chuti, zvýšená teplota, kašel apod.) Vás žádáme nejprve o konzultaci s danou odbornou ambulancí. Děkujeme za pochopení.
Pro informace týkající se kovidové situace a Lékařské Pohotovostní Služby praktického lékaře pro dospělé otevřete, prosím, odkaz:

Aktuální pravidla s platností od 1. 11. 2021

ZÁKAZ NÁVŠTĚV

Na základě nepříznivé epidemiologické situace a z důvodu ochrany pacientů a zaměstnanců je v nemocnici vyhlášen s okamžitou platností od dnešního dne 1. 11. 2021 až do odvolání ZÁKAZ NÁVŠTĚV. Ve výjimečných případech lze návštěvu povolit, ale pouze po domluvě s ošetřujícím lékařem a za níže uvedených podmínek:

  • doklad o negativním výsledku RT-PCR vyšetření ne starším než 72 hodin nebo POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 ne starším než 24 hodin
  • certifikát MZ ČR o očkování proti onemocnění COVID-19 (od aplikace druhé dávky musí uplynout 14 dní u dvoudávkového schématu, u jednodávkového schématu 14 dní)
  • v případě prodělaného onemocnění COVID-19 v době 180 dní před návštěvou (doložit lékařskou zprávou)
  • bez příznaků onemocnění COVID-19
  • s nasazeným respirátorem FFP2 po celou dobu návštěvy
  • povolena je jedna osoba k lůžku
  • po provedené dezinfekci rukou při příchodu na oddělení
  • před návštěvou není možné provádět ani uznávat test ze slin

Děkujeme za pochopení.

všechna oddělení

Zdravotnická pracoviště

Nosným programem Úrazové nemocnice je plnit úkoly úrazového centra s nadregionální působností. Úrazové centrum je koncipováno jako multidisciplinární chirurgické pracoviště, řešící problematiku úrazů a urgentní chirurgie.

Potřebujete zdravotnickou prohlídku?

Ponávka 139/6, 602 00 Brno - Zábrdovice

nejnovější informace

Aktuality

Na základě nepříznivé epidemiologické situace a z důvodu ochrany pacientů a zaměstnanců je v nemocni...
Vyhledávání...