• Ponávka 6, Zábrdovice, 602 00 Brno
  • Nepřetržitý provoz

Městská nemocnice

Statutární město Brno

Vysoká odbornost

Kvalifikovaný personál

Vítejte na stránkách Úrazové nemocnice v Brně

Úvod

Pro pacienty

Pro odborníky

Zdravotnická pracoviště

O nás

Kontakt

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH ÚN V BRNĚ

Úrazová nemocnice v Brně

Úrazová nemocnice v Brně je příspěvková organizace statutárního města Brna. Základním úkolem nemocnice je specializovaná léčebně preventivní péče a vědecko-výzkumná činnost v oboru celé traumatologie a speciální chirurgie.

Nosným programem Úrazové nemocnice je plnit úkoly úrazového centra s nadregionální působností. Úrazové centrum je koncipováno jako multidisciplinární chirurgické pracoviště, řešící problematiku úrazů a urgentní chirurgie. Idea je postavena na týmu vysoce specializovaných odborníků v jednotlivých chirurgických oblastech. Vše je podpořeno nově vybudovaným urgentním příjmem.

Motto

„TRADICE ZAVAZUJE“

Vize

Rozvíjíme ekonomicky stabilní nemocnici, uznávanou odbornou i laickou veřejností, poskytující pacientům kvalitní a bezpečnou péči.

IMG_20200824
Staráme se o pacienty s    láskou!

Úrazová nemocnice v Brně

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Upozornění na omezení návštěv

– Více informací –

Doporučená opatření proti šíření covid-19

– Více informací –

VOLNÁ MÍSTA v Úrazové nemocnici v Brně

– Více informací –

V případě jakýchkoliv příznaků nemoci covid-19 (ztráta čichu, chuti, zvýšená teplota, kašel apod.) Vás žádáme nejprve o konzultaci s danou odbornou ambulancí. Děkujeme za pochopení.
Pro informace týkající se kovidové situace a Lékařské Pohotovostní Služby praktického lékaře pro dospělé otevřete, prosím, odkaz:

Návštěvní hodiny

V Úrazové nemocnici v Brně platí od 12. 10. 2022 omezení návštěvních hodin. Návštěvní dny jsou ve středu a v neděli v čase ve středu od 15.00 – 17.00 hod., v neděli od 14.00 – 16.00 hod. po dobu 30 minut.

K ochraně dýchacích cest je nutné mít nasazený respirátor FFP2/KN95 bez výdechového ventilu.

Dětem do 15 let návštěvu nedoporučujeme.

Návštěvy u pacientů v izolaci nebo karanténě umožňujeme pouze po dohodě s lékařem, neplatí pro nemocné v terminálním stavu.

Na oddělení ARO probíhají návštěvy dle domluvy s ošetřujícím lékařem ve všední dny i o víkendech
vždy od 15 do 17 hodin.

Návštěvy se řídí pokyny zdravotnického personálu na daném lůžkovém oddělení, ten určí, zda je možné, aby pacient odešel s návštěvou ven, zůstal na pokoji nebo pobýval na jiném konkrétním místě na oddělení.

ŽÁDÁME NÁVŠTĚVNÍKY, ABY V PŘÍPADĚ RESPIRAČNÍHO ONEMOCNĚNÍ SVOJI NÁVŠTĚVU V NEMOCNICI ODLOŽILI. DŮVODEM JE OCHRANA PACIENTŮ I ZAMĚSTNANCŮ PŘED MOŽNOU INFEKCÍ.

Děkujeme za respektování opatření, vzájemnou ohleduplnost a pochopení.

všechna oddělení

Zdravotnická pracoviště

Nosným programem Úrazové nemocnice je plnit úkoly úrazového centra s nadregionální působností. Úrazové centrum je koncipováno jako multidisciplinární chirurgické pracoviště, řešící problematiku úrazů a urgentní chirurgie.

Potřebujete zdravotnickou prohlídku?

Ponávka 139/6, 602 00 Brno - Zábrdovice

nejnovější informace

Aktuality

Vyhledávání...