• Ponávka 6, Zábrdovice, 602 00 Brno
  • Nepřetržitý provoz

Městská nemocnice

Statutární město Brno

Vysoká odbornost

Kvalifikovaný personál

Vítejte na stránkách Úrazové nemocnice v Brně

Úvod

Pro pacienty

Pro odborníky

Zdravotnická pracoviště

O nás

Kontakt

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH ÚN V BRNĚ

Úrazová nemocnice v Brně

Úrazová nemocnice v Brně je příspěvková organizace statutárního města Brna. Základním úkolem nemocnice je specializovaná léčebně preventivní péče a vědecko-výzkumná činnost v oboru celé traumatologie a speciální chirurgie.

Nosným programem Úrazové nemocnice je plnit úkoly úrazového centra s nadregionální působností. Úrazové centrum je koncipováno jako multidisciplinární chirurgické pracoviště, řešící problematiku úrazů a urgentní chirurgie. Idea je postavena na týmu vysoce specializovaných odborníků v jednotlivých chirurgických oblastech. Vše je podpořeno nově vybudovaným urgentním příjmem.

Motto

„TRADICE ZAVAZUJE“

Vize

Rozvíjíme ekonomicky stabilní nemocnici, uznávanou odbornou i laickou veřejností, poskytující pacientům kvalitní a bezpečnou péči.

IMG_20200824
Staráme se o pacienty s    láskou!

Úrazová nemocnice v Brně

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Úrazová nemocnice v Brně přijme nové kolegy do pracovních pozic.

– Více informací –

Novákovy XIX. traumatologické dny

– Více informací –

V případě jakýchkoliv příznaků nemoci covid-19 (ztráta čichu, chuti, zvýšená teplota, kašel apod.) Vás žádáme nejprve o konzultaci s danou odbornou ambulancí. Děkujeme za pochopení.
Pro informace týkající se kovidové situace a Lékařské Pohotovostní Služby praktického lékaře pro dospělé otevřete, prosím, odkaz:

Aktuální pravidla s platností od 9.7.2021

Možnost návštěv v omezeném režimu

Lůžková oddělení:

Návštěvy pacientů jsou povoleny dvakrát týdně:
ve středu a v neděli vždy od 15:00 do 17:00 hodin


Je třeba dodržet následující podmínky:
doklad o negativním výsledku RT-PCR vyšetření ne starší než 7 dní nebo POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 ne starším než 72 hodin
certifikát MZ ČR o očkování proti onemocnění COVID-19 (od aplikace druhé dávky musí uplynout 14 dní u dvoudávkového schématu, u jednodávkového schématu 14 dní od aplikace dávky)
v případě prodělaného onemocnění COVID-19 v době 180 dní před návštěvou doložit lékařskou zprávu nebo certifikát
• být bez příznaků onemocnění COVID-19
• mít nasazený respirátor FFP2 nebo KN 95 po celou dobu návštěvy
dezinfikovat ruce při příchodu na oddělení
návštěva probíhá přednostně mimo pokoj, pokud to dovoluje stav pacienta
návštěva nesmí trvat déle než 20 minut
omezení počtu, max. 1 osoba k lůžku
před návštěvou není možné provádět ani uznávat test ze slin
• hlásit návštěvy personálu oddělení

všechna oddělení

Zdravotnická pracoviště

Nosným programem Úrazové nemocnice je plnit úkoly úrazového centra s nadregionální působností. Úrazové centrum je koncipováno jako multidisciplinární chirurgické pracoviště, řešící problematiku úrazů a urgentní chirurgie.

Potřebujete zdravotnickou prohlídku?

Ponávka 139/6, 602 00 Brno - Zábrdovice

nejnovější informace

Aktuality

Úrazová nemocnice v Brně se zúčastnila cvičení složek Integrovaného záchranného systému Jihom...
Vyhledávání...