• Ponávka 6, Zábrdovice, 602 00 Brno
  • Nepřetržitý provoz

Volby 2021 v Úrazové nemocnici Brno

Ve dnech 8. a 9. října 2021 proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Při pobytu v Úrazové nemocnici Brno může oprávněný volič za splnění podmínek zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, rovněž uplatnit své aktivní volební právo. Volič musí splňovat jednu z těchto níže uvedených podmínek:

Každý volič u sebe musí mít platný občanský průkaz (případně cestovní pas).

Na případné dotazy vám odpovíme v pracovní dny od 7.00 – 14.00 na telefonním čísle 545 538 367. 

Podrobnější informace naleznete zde: 

https://www.mvcr.cz/volby/clanek/aktualni-volby-do-poslanecke-snemovny-psp-2021-hlasovani-ve-zdravotnickem-zarizeni-2021.aspx

Vyhledávání...