• Ponávka 6, Zábrdovice, 602 00 Brno
 • Nepřetržitý provoz

Etická komise

Úrazové nemocnice v Brně

Etická komise

Etická komise Úrazové nemocnice v Brně

Etická komise Úrazové nemocnice v Brně je místní etickou komisí ustavenou ředitelem nemocnice jako nezávislý poradní orgán, který dbá na zajišťování a ochranu práv a zachování důstojnosti, bezpečnosti a blaha lidí, kteří se účastní medicínského výzkumu.

Etická komise je tvořená odborníky ze zdravotnictví a osobami bez zdravotnického vzdělání, zaměstnanci nemocnice i osobami, které nejsou zaměstnané v Úrazové nemocnici v Brně. Při své činnosti postupuje etická komise v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 378/2007Sb. (viz statut Etické komise Úrazové nemocnice v Brně).

Při svém jednání Etická komise aplikuje rovněž zásady Listiny základních práv a svobod, Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny a Helsinské deklarace Světové lékařské asociace. Zasedání Etické komise Úrazové nemocnice se koná obvykle jednou za 4 týdny, ne však později než jednou za 8 týdnů.

Předseda: MUDr. Martin Kelbl, Ph.D.

Tel.: 545 538 669
e-mail: m.fajtova@unbr.cz

Adresa: Etická komise ÚN Brno

Ponávka 6
Brno – Zábrdovice 602 00

Seznam členů Etické komise ÚN Brno:
 • MUDr. Martin Kelbl, Ph.D. - předseda komise
 • prof. MUDr. Radek Veselý, Ph.D. - místopředseda
 • MUDr. Jan Filipinský - člen
 • Mgr. Hana Mimochodková - člen
 • Mgr. Martina Fajtová - tajemník
  Úhrada nákladů za projednání žádosti Etickou komisí ÚN Brno:

  Expertní posouzení nového klinického hodnocení humánního léčiva nebo zdravotnického prostředku:

  Lokální studie 20 000,- Kč

  Multicentrická studie 40 000,- Kč

  Projednání dodatku ke studii 5 000,- Kč

  K poplatku za projednání žádosti bude připočteno DPH v zákonné výši.

  Vyhledávání...