• Ponávka 6, Zábrdovice, 602 00 Brno
  • Nepřetržitý provoz

Centrum laboratorní medicíny

ÚRAZOVÉ NEMOCNICE V BRNĚ

Centrum laboratorní medicíny

O nás

Centrum laboratorní medicíny je pracovištěm akreditovaným u Českého institutu pro akreditaci, o.p.s., podle normy ČSN EN ISO 15189. Reakreditace proběhla úspěšně k datu 20.3.2020. Při pravidelné dozorové návštěvě dne 7.9.2017 byl rozšířen rozsah udělené akreditace na obor klinická biochemie, hematologie, imunohematologie a transfuzní služba včetně sdílených vyšetření vymezených přílohou osvědčení.

Náš tým

Primář

MUDr. Tomáš Parák, Ph.D.

tel. 545 538 411
E-mail: t.parak@unbr.cz

Zástupce primáře, manažer kvality

RNDr. Irena Kučerová

tel. 545 538 626
E-mail: i.kucerova@unbr.cz

Vedoucí laborantka

Bc. Eva Bodišová, MBA

tel. 545 538 430
E-mail: e.bodisova@unbr.cz

Úsek klinické biochemie a hematologie:

Vedoucí úseku, analytik

RNDr. Irena Kučerová

tel. 545 538 626
E-mail: i.kucerova@unbr.cz

Laboratoř biochemie

tel. 545 538 627, .. 343, .. 429

Úsek hematologie, transfuzní služby a krevní banky:

Vedoucí lékař úseku

MUDr. Hana Fraňková

tel. 545 538 300
E-mail: h.frankova@unbr.cz

Hematologická ambulance

MUDr. Hana Fraňková

mob. 770 119 365

Analytik - hematologie

Mgr. Jindra Pěčková, MBA

tel. 545 538 619
E-mail: j.peckova@unbr.cz

Laboratoř hematologie

tel. 545 538 617

Krevní banka

tel. 545 538 618

Vyhledávání...