• Ponávka 6, Zábrdovice, 602 00 Brno
 • Nepřetržitý provoz

ARO

ÚRAZOVÉ NEMOCNICE V BRNĚ

ARO

Náš tým

Primář

MUDr. Jan Vrabec

Zástupce primáře

MUDr. Marek Ondra

Vedoucí lékař lůžkového ARO

MUDr. Jan Vrabec

Lékaři:

MUDr. Jitka Bíbrová
MUDr. Šárka Dolečková
MUDr. Lenka Doležalová
MUDr. Martina Fejková
MUDr. Anna Freibergerová
MUDr. Zuzana Gáliková
MUDr. Roman Hájek
MUDr. Kateřina Hujňáková
MUDr. Veronika Kaňová
MUDr. Petr Kopecký
MUDr. Jakub Král
MUDr. Jan Králik
MUDr. Jaroslav Míček
MUDr. Kateřina Oborská

MUDr. Katarína Otevřelová
MUDr. Martin Polášek
MUDr. Petra Puškárová
MUDr. Tomáš Ráček
MUDr. Helena Rusanova
MUDr. Marian Sandecký
MUDr. Michaela Staniczková
MUDr. Bohuslava Syslová
MUDr. Radek Štětina
MUDr. Václav Trmač
MUDr. Jan Vlasatý
MUDr. Eva Zelená
MUDr. Samuel Žídek

Informace:

Kontakty

ARO :  545 538 578,  545 538 579

Anesteziologická ambulance
Ponávka 10, 1. patro, ambulance č. 7   tel.: 545 538 399

Po – Pá    8.00 – 12.00 hod.

Akreditace dle zákona č. 95/2004 Sb.
vzdělávací program Anesteziologie a intenzivní medicína, AP I. typu, platnost do 08. 12. 2024

Lůžkové odd. anesteziologie a resuscitace

Primář

MUDr. Jan Vrabec

Staniční sestra

Mgr. Jaroslava Vargová, MBA

Oddělení má 8 lůžek vybavených moderními plicními ventilátory a monitory.
Přijímáme pacienty po traumatech – nejčastěji řešíme problematiku kontuzí hrudníku, plic a srdce (protektivní ventilace, bronchoskopie, polohování pacientů do pronační polohy), traumatologických PNO a hemothoraxů (drenáže, operační revize), zlomeniny páteře ve všech etážích (stabilizace), zlomeniny pánve a končetin, dále pak stavy po poranění dutiny břišní.
Samozřejmostí je dobrá spolupráce s konsiliárními chirurgy, traumatology, dobře dostupné jsou zobrazovací metody (CT, UZ, RTG) a biochemická a hematologická laboratoř.
Druhou skupinou jsou pacienti se sepsí a multiorgánovým selháváním. Dále přijímáme komplikované pacienty po rozsáhlých elektivních chirurgických výkonech, kardiálně a jinak kompromitované (neurologické, endokrinní, chron. renální insuficience apod.)., stavy po KPCR.
Rutinně je používána monitorace hemodynamiky různými metodami, umělá plicní ventilace včetně často používané neinvazivní plicní ventilace. Součástí je i péče o nemocné s poruchou funkce ledvin, ať už akutně vzniklé v rámci orgánové dysfunkce při sepsi, po traumatickém šoku, crush syndromu, tak i o nemocné s chronickou renální insuficiencí.

Resuscitační tým

Tvoří lékaři a sestry ARO.
Zajišťuje akutní resuscitační péči v areálu celé nemocnice.
K jeho přivolání slouží speciální telefonní linka.
Tým je vybaven speciálním mobilním vybavením nutným k zajištění rozšířené kardiopulmonální resuscitace.

Návštěvní hodiny na odd. ARO:

Pondělí-pátek: 15 – 17 hodin 
Sobota-neděle: 15 – 17 hodin

Návštěvy mimo tyto hodiny jsou možné pouze po domluvě s ošetřujícím lékařem.

Podávání informací: Není-li pacientem určeno jinak, jsou informace o zdravotním stavu pacienta podávány ošetřujícím lékařem pouze příbuzným při osobní návštěvě oddělení.

Anesteziologický úsek

Vedoucí lékař

MUDr. Jan Vlasatý

Staniční sestra

Petra Velebová

Anesteziologický úsek zajišťuje tzv. anesteziologickou péči, tj. bezbolestné a bezpečné provedení terapeutických i diagnostických výkonů v naší nemocnici.
Počet provedených anesteziologií / rok  …  5500
Dostupnost anesteziologické péče je 24 hodin denně/7 dní v týdnu.
Anestezie je prováděna na 6 operačních sálech a 3 ambulantních pracovištích. Operační sály jsou vybaveny moderními anesteziologickými přístroji s moderními monitorovacími jednotkami, které umožňují kontinuální invazivní měření hemodynamiky i plicní mechaniky
Při celkové anestezii používáme kompletní škálu moderních anestetik a svalových relaxancií. Podáváme regionální anestezii – spinální, epidurální, včetně pokračující epidurální anestezie i celou škálu periferních nervových blokád.
V indikovaných případech používáme kombinované techniky – celkovou anestezii v kombinaci s periferní nervovou blokádou.
Rozsah operačních výkonů zahrnuje výkony traumatologické, ortopedické, urologické, hrudní a břišní chirurgie.

Čeká Vás operace?
Prosím nezapomeňte si vzít s sebou do nemocnice:

 • výsledky předoperačních vyšetření, (rozsah předoperačních vyšetření Vám sdělí Váš ambulantní lékař)
 • je vhodné vzít sebou zprávy z kontrol od lékařů, u kterých jste pravidelně sledováni (internista, kardiolog, plicní lékař, neurolog)
 • pokud máte kardiostimulátor nebo kardioverter, pak průkaz k tomuto přístroji a zprávu o jeho pravidelné kontrole
 • pravidelně užívané léky – v originálním balení (nikoli v dávkovači) – balení může být otevřené
 • vyplněný anesteziologický dotazník - který dostanete v ambulanci nebo viz odkaz dole
 • v případě, že máte závažná onemocnění, objedná Vás ambulantní lékař do anesteziologické ambulance

Anesteziologická ambulance

Ponávka 10, 1. patro, ambulance č. 7
tel. 545 538 399

Pondělí – Pátek  10.00 – 12.00

Anesteziologická ambulance slouží k přípravě rizikových pacientů na anestezii.

Řada chronických onemocnění a léků, které berete, významně ovlivňuje průběh anestezie a operace. Abychom Vás k anestezii dobře připravili a zajistili Vaši bezpečnost, je třeba znát, s jakými chorobami se léčíte, jaké léky berete a jaký je Váš celkový zdravotní stav. K tomu slouží interní předoperační vyšetření. Ne vždy však je toto vyšetření dostačující a je třeba je ještě doplnit o další cílená vyšetření. Proto se snažíme pacienty se závažnými chorobami nebo komplikacemi při minulých anesteziích připravit k operaci na naší anesteziologické ambulanci. Objedná Vás do ní lékař, který Vás objednává k operaci. Bude to asi 5 dnů před nástupem do nemocnice.

Do anesteziologické ambulance si, prosím, přineste:

 • Interní předoperační vyšetření
 • Výsledky všech dalších vyšetření, která Vám Váš interní nebo praktický lékař provede
 • Pokud pravidelně navštěvujete některé lékaře specialisty (například kardiologa, plicního lékaře, neurologa, hematologa, nefrologa, endokrinologa) pak, prosím, přineste poslední zprávy z návštěvy u těchto lékařů. Tyto zprávy obsahují důležité informace o Vašem zdravotním stavu a mohou být pro anestezii důležité. Často pak ani nemusíme doplňující vyšetření zbytečně opakovat
 • Pokud jste byli v posledním roce hospitalizováni v nemocnici, pak, prosím, přineste i propouštěcí zprávu, pokud ji máte.
 • Pokud máte kardiostimulátor nebo kardioverter, přineste zprávu z poslední kontroly v kardiostimulační poradně.
 • Přesný seznam léků, které užíváte, včetně přesného dávkování.
 • Vyplněný anesteziologický dotazník – ke stažení zde

Může se stát, že Váš lékař nestihne provést všechna vyšetření včas, pak, prosím, zavolejte na tel. číslo 545 538 470 a sestra Vám dá nový termín návštěvy v anesteziologické ambulanci.

Na ambulanci bude zkušený anesteziolog, který zhodnotí Váš zdravotní stav a rozhodne, zda jste anestezie schopni. Případně se s Vámi domluví, která vyšetření je nutné ještě před operací doplnit.

Naším cílem je:

 • aby pacient, který je přijat do nemocnice, byl připravený k operaci, nemusela se doplňovat další vyšetření a odkládat operační výkon
 • aby anesteziologický tým byl včas řádně připraven na komplikovaného pacienta (zajistil si speciální pomůcky, léky apod.)
 • abychom s pacientem probrali možnosti anestezie a v klidu zvolili nejoptimálnější typ anestezie

Urgentní příjem

Je organizován systémem typickým pro německé země – svoláním celého týmu současně (2 anesteziologové, chirurgové, traumatologové, anesteziologická a chirurgická sestra, pomocný personál).
Tento systém zajišťuje v nejkratší možné době, tedy během několika minut, zajištění vitálních funkcí nemocného, rychlou diagnostiku a dle potřeby okamžitý převoz na operační sál k akutnímu výkonu. Zajištění invazivních přístupů i současné sonografické vyšetření jsou možné v příjmové místnosti.

Vyhledávání...