• Ponávka 6, Zábrdovice, 602 00 Brno
  • Nepřetržitý provoz

Městská nemocnice

Statutární město Brno

Vysoká odbornost

Kvalifikovaný personál

Pohotovost

ÚRAZOVÉ NEMOCNICE V BRNĚ

Pohotovost

Lékařská pohotovostní služba

– LPS praktického lékaře pro dospělé
– PS v oboru zubní lékařství pro dospělé i děti

V souvislosti se změnami v poskytování zdravotní péče a se snahou přiblížit se poměrům obvyklým v Evropské unii byla od 1.10.2002 přesunuta lékařská část LPS do Úrazové nemocnice v Brně. Hlavní výhodou tohoto řešení je, že služba získala přímou návaznost na velkou nemocnici umístěnou v centru Brna s možností využití jejího komplementu a konziliárních služeb. Od 1.1.2010 se do ÚN Brno vrátila i pohotovostní služba v oboru zubní lékařství pro dospělé i děti.

Vážení pacienti,

pokud se rozhodnete navštívit LPS, vezměte, prosím, v souvislosti s epidemiologickou situací na vědomí:

Jedná-li se o náhle vzniklé onemocnění s projevy podobnými chřipce či onemocnění dýchacích cest spojené s teplotami, kašlem, ztrátou chuti a čichu, únavností, bolestmi svalů či jinými obecně známými příznaky onemocnění COVID 19 kontaktujte, prosím, nejdříve LPS na telefonní číslo 545 538 538,  kde Vám lékař či sestra poskytnou informace o dalším postupu.

Vyšetření na COVID 19 není v kompetenci LPS (omezení zdravotními pojišťovnami), je třeba se obrátit na svého praktického lékaře.

V prostorách LPS používejte desinfekci rukou, obličejové roušky a dodržujte pokud možno dvoumetrové bezpečnostní zóny. Uvědomte si, že čekárna je společná i pro pacienty zubní pohotovosti Prosíme, aby se doprovod pacienta s jakýmikoliv potížemi zdržoval mimo prostory čekárny, pokud není jeho přítomnost nezbytně nutná. Chráníte tak nejen sebe, ale i ostatní pacienty v čekárně a službu mající zdravotníky.

Ordinační hodiny:

– LPS praktického lékaře – pro dospělé
pondělí – pátek 17 – 07 hod. (ordinační doba do 6:40)
víkend, svátky nepřetržitě
tel.: 545 538 538

–  LPS zubní  – pro dospělé i děti
pondělí – pátek 18 – 24 hod.
víkend, svátky 08 – 20 hod.
tel.: 545 538 421
Poslední pacient zubní LPS bude ošetřen 1/2 hodiny před koncem uvedené pracovní doby.

Personální obsazení:

ved. lékař LPS: MUDr. Jan Filipinský  tel. 545538419
staniční sestra LPS: Bc. Hana Lioliasová (h.lioliasova@unbr.cz) tel. 545538416
sekretariát:  Eva Sychrová  tel. /fax 545538408
Vyhledávání...