• Ponávka 6, Zábrdovice, 602 00 Brno
 • Nepřetržitý provoz

Pohotovost

ÚRAZOVÉ NEMOCNICE V BRNĚ

Pohotovost

Lékařská pohotovostní služba

– LPS praktického lékaře pro dospělé
– PS v oboru zubní lékařství pro dospělé i děti   

V souvislosti se změnami v poskytování zdravotní péče a se snahou přiblížit se poměrům obvyklým v Evropské unii byla od 1.10.2002 přesunuta lékařská část LPS do Úrazové nemocnice v Brně. Hlavní výhodou tohoto řešení je, že služba získala přímou návaznost na velkou nemocnici umístěnou v centru Brna s možností využití jejího komplementu a konziliárních služeb. Od 1.1.2010 se do ÚN Brno vrátila i pohotovostní služba v oboru zubní lékařství pro dospělé i děti.

Upozornění: ÚN neposkytuje pohotovostní péči související s očními obtížemi a ORL
Pohotovost oční a ORL:  1. – 15. den v měsíci  FN USA, 16. – 31. den v měsíci FN Brno-Bohunice

Lékařská pohotovostní služba pro dospělé (LPS)

Informace pro veřejnost o koronavirové infekci

V případě známek lehkého onemocnění horních cest dýchacích (rýma, slabý kašel apod.), které zdaleka nemusí být příznakem koronavirové infekce, doporučujeme provést preventivní domácí izolaci a následující den navštívit svého registrujícího praktického lékaře.

Jedná-li se o náhle vzniklé onemocnění s projevy podobnými chřipce či onemocnění dýchacích cest spojené s teplotami, kašlem, ztrátou chuti a čichu, únavností, bolestmi svalů či jinými obecně známými příznaky onemocnění COVID 19, případně po kontaktu s pozitivním pacientem kontaktujte, prosím, nejdříve LPS na telefonním čísle 545 538 538, kde Vám lékař či sestra poskytnou informace o dalším postupu.

Pokud v tomto případě LPS navštívíte osobně, lékař uváží provedení rychlého antigenního testu (RAT) a v případě jeho pozitivity vystaví elektronickou žádanku, kterou uplatníte na veřejném odběrovém místě.

Pacientům, kteří se dostaví na LPS pouze s požadavkem na AG nebo PCR test bez jasného zdravotního důvodu, nebude vyhověno. LPS slouží k léčení, nikoli k prevenci.

LPS v žádném případě nemůže a nebude vystavovat žádanky na PCR pouze na základě telefonátu. Takové telefonáty pouze zbytečně zatěžují sloužící zdravotníky na úkor pacientů v čekárně.

Uvědomte si, že v nevelké čekárně LPS se pravděpodobně setkáte s množstvím lidí, o kterých nikdo neví, zda jsou infekční, nebo ne. LPS slouží, na rozdíl od registrujícího praktického lékaře, pro občany Brna-města, Brna-venkova a mnoha dalších v Brně a okolí pobývajících osob.  Čekárna je společná i pro pacienty zubní pohotovosti. Je proto potenciálně infekční, a nelze tomu zabránit. Proto se zde zdržujte co nejméně a pokud možno bez doprovodu.

Používejte dezinfekci rukou, odpovídající ochranu obličeje a dodržujte bezpečnostní zóny

Zvažte, prosím, rizika spojená s neodůvodněnou návštěvou LPS pro Vás, Váš doprovod, ostatní návštěvníky pohotovosti, ale také pro zdravotnický personál.

Ordinační hodiny:

– LPS praktického lékaře – pro dospělé
pondělí – pátek 18 – 07 hod. (ordinační doba do 6:40)
víkend, svátky nepřetržitě
tel.: 545 538 538

–  LPS zubní  – pro dospělé i děti

pondělí – pátek 18 – 24 hod.
víkend, svátky 08 – 20 hod.
tel.: 545 538 421
Poslední pacient zubní LPS bude ošetřen 1/2 hodiny před koncem uvedené pracovní doby.

Personální obsazení:

ved. lékař LPS: MUDr. Jan Filipinský  tel. 545 538 419
staniční sestra LPS: Bc. Hana Lioliasová
tel. 545 538 416
sekretariát:  Eva Sychrová  tel. 545 538 408

Poskytování služeb na zubní Lékařské pohotovostní službě

LPS zubní poskytuje v nezbytném rozsahu akutní péči při náhlé změně zdravotního
stavu. LPS není určena pro běžné vyšetření nebo léčebné výkony, které lze vyžádat v
době běžného denního provozu zdravotních zařízení. LPS nenahrazuje další následnou
lékařskou péči u praktického zubního lékaře.

Běžné úkony:

Výkony, které na zubní pohotovost nepatří:

  • Trepanace zubů (u plněných kanálků jen tehdy, je-li reálné jejich zprůchodnění).
  • Trepanace a přiložení devitalizační vložky u zánětu zubní dřeně.
  • Incize kolem čelistních abscesů, není-li již indikováno ošetření na klinice.
  • Lokální ošetření u parodontitid – výplachy, drény.
  • Obtížné prořezávání, zejména zubů moudrosti – výplachy, drény.
  • Prosté extrakce zubů indikované ošetřujícím, jako jediný možný či vhodný léčebný postup v daném případě (nikoliv komplikované chirurgické extrakce, které je nutno směrovat na specializované pracoviště).
  • Zástava krvácení po stomatologických chirurgických výkonech.
  • Záněty ústní sliznice – např. ulcerózní gingivitidy, herpetické stomatitidy.
  • Primární vyšetření (ošetření úrazů ve stomatologické oblasti dle jejich charakteru a reálných možností ordinace).
  • Konzultace stavu chrupu před odjezdem na dovolenou.
  • Protetické úkony (cementování korunek, faset, frc čepů).
  • Definitivní zubní výplně (u ojedinělých kazů či vypadlých výplní, přiložení provizorní výplně, nikoliv ošetřování vícečetně devastovaného chrupu).
  • Plánované extrakce či mnohočetné extrakce poškozených zubů či radixů jen na přání pacienta, není-li medicínsky neodkladně indikováno.
  • Zhotovování RTG snímků na přání pacienta.
  • Konzultace k postupům jiných ošetřujících lékařů.

  Výkony, které na zubní pohotovost nepatří, nejsou hrazeny zdravotní
  pojišťovnou. Jejich ošetření je možné pouze v mimořádných případech
  po domluvě s pohotovostním lékařem.

  Vyhledávání...