• Ponávka 6, Zábrdovice, 602 00 Brno
 • Nepřetržitý provoz

Městská nemocnice

Statutární město Brno

Vysoká odbornost

Kvalifikovaný personál

Pohotovost

ÚRAZOVÉ NEMOCNICE V BRNĚ

Pohotovost

Lékařská pohotovostní služba

– LPS praktického lékaře pro dospělé
– PS v oboru zubní lékařství pro dospělé i děti

V souvislosti se změnami v poskytování zdravotní péče a se snahou přiblížit se poměrům obvyklým v Evropské unii byla od 1.10.2002 přesunuta lékařská část LPS do Úrazové nemocnice v Brně. Hlavní výhodou tohoto řešení je, že služba získala přímou návaznost na velkou nemocnici umístěnou v centru Brna s možností využití jejího komplementu a konziliárních služeb. Od 1.1.2010 se do ÚN Brno vrátila i pohotovostní služba v oboru zubní lékařství pro dospělé i děti.

Vážení pacienti,

pokud se rozhodnete navštívit LPS, vezměte, prosím, v souvislosti s epidemiologickou situací na vědomí:

Jedná-li se o náhle vzniklé onemocnění s projevy podobnými chřipce či onemocnění dýchacích cest spojené s teplotami, kašlem, ztrátou chuti a čichu, únavností, bolestmi svalů či jinými obecně známými příznaky onemocnění COVID 19 kontaktujte, prosím, nejdříve LPS na telefonní číslo 545 538 538,  kde Vám lékař či sestra poskytnou informace o dalším postupu.

Vyšetření na COVID 19 není v kompetenci LPS (omezení zdravotními pojišťovnami), je třeba se obrátit na svého praktického lékaře.

V prostorách LPS používejte desinfekci rukou, obličejové roušky a dodržujte pokud možno dvoumetrové bezpečnostní zóny. Uvědomte si, že čekárna je společná i pro pacienty zubní pohotovosti Prosíme, aby se doprovod pacienta s jakýmikoliv potížemi zdržoval mimo prostory čekárny, pokud není jeho přítomnost nezbytně nutná. Chráníte tak nejen sebe, ale i ostatní pacienty v čekárně a službu mající zdravotníky.

Ordinační hodiny:

– LPS praktického lékaře – pro dospělé
pondělí – pátek 17 – 07 hod. (ordinační doba do 6:40)
víkend, svátky nepřetržitě
tel.: 545 538 538

–  LPS zubní  – pro dospělé i děti
pondělí – pátek 18 – 24 hod.
víkend, svátky 08 – 20 hod.
tel.: 545 538 421
Poslední pacient zubní LPS bude ošetřen 1/2 hodiny před koncem uvedené pracovní doby.

Personální obsazení:

ved. lékař LPS: MUDr. Jan Filipinský  tel. 545538419
staniční sestra LPS: Bc. Hana Lioliasová
tel. 545538416
sekretariát:  Eva Sychrová  tel. /fax 545538408

Poskytování služeb na zubní Lékařské pohotovostní službě

LPS zubní poskytuje v nezbytném rozsahu akutní péči při náhlé změně zdravotního
stavu. LPS není určena pro běžné vyšetření nebo léčebné výkony, které lze vyžádat v
době běžného denního provozu zdravotních zařízení. LPS nenahrazuje další následnou
lékařskou péči u praktického zubního lékaře.

Běžné úkony:

Výkony, které na zubní pohotovost nepatří:

  • Trepanace zubů (u plněných kanálků jen tehdy, je-li reálné jejich zprůchodnění).
  • Trepanace a přiložení devitalizační vložky u zánětu zubní dřeně.
  • Incize kolem čelistních abscesů, není-li již indikováno ošetření na klinice.
  • Lokální ošetření u parodontitid – výplachy, drény.
  • Obtížné prořezávání, zejména zubů moudrosti – výplachy, drény.
  • Prosté extrakce zubů indikované ošetřujícím, jako jediný možný či vhodný léčebný postup v daném případě (nikoliv komplikované chirurgické extrakce, které je nutno směrovat na specializované pracoviště).
  • Zástava krvácení po stomatologických chirurgických výkonech.
  • Záněty ústní sliznice – např. ulcerózní gingivitidy, herpetické stomatitidy.
  • Primární vyšetření (ošetření úrazů ve stomatologické oblasti dle jejich charakteru a reálných možností ordinace).
  • Konzultace stavu chrupu před odjezdem na dovolenou.
  • Protetické úkony (cementování korunek, faset, frc čepů).
  • Definitivní zubní výplně (u ojedinělých kazů či vypadlých výplní, přiložení provizorní výplně, nikoliv ošetřování vícečetně devastovaného chrupu).
  • Plánované extrakce či mnohočetné extrakce poškozených zubů či radixů jen na přání pacienta, není-li medicínsky neodkladně indikováno.
  • Zhotovování RTG snímků na přání pacienta.
  • Konzultace k postupům jiných ošetřujících lékařů.

  Výkony, které na zubní pohotovost nepatří, nejsou hrazeny zdravotní
  pojišťovnou. Jejich ošetření je možné pouze v mimořádných případech
  po domluvě s pohotovostním lékařem.

  Vyhledávání...