• Ponávka 6, Zábrdovice, 602 00 Brno
 • Nepřetržitý provoz

Chirurgie

ÚRAZOVÉ NEMOCNICE V BRNĚ

Chirurgie

O nás

Chirurgické oddělení ÚN v Brně s dlouhou tradicí zajišťuje péči o chirurgické pacienty v celém rozsahu všeobecné chirurgie vč. torakochirurgie, a to diagnostiku, operativu, doléčování i dispenzarizací vybraných skupin pacientů. Důraz je kladen zejména na problematiku urgentních a akutních stavů za nepřetržité součinnosti s diagnostickým komplexem, tvořeným endoskopickým centrem, centrem zobrazovacích metod a dalších jednotek komplementu. Časné stanovení diagnózy výrazně zkrátí dobu potřebnou k provedení plánovaného nebo akutního operačního zákroku. V rámci konziliární činnosti u těžkých traumat jsou řešena dutinová poranění a závažné pooperační stavy. Vedle akutních onemocnění se zaměřuje na operace plánované, mezi nejčastější patří operace žlučníků, kýl a slepého střeva, ale i rozsáhlejší operační výkony jako resekce střev, žaludku, slinivky břišní, štítné žlázy, včetně onkologických onemocnění. Asi 70 % všech výkonů je prováděno miniinvazivně laparoskopickou technikou. Pacientům poskytuje dále rozšířené spektrum výkonů, které jsou zajišťovány urologem, gynekologem, stomatochirurgem, rekonstrukční a plastickou chirurgii. Tento multioborový přístup zaručuje špičkovou kvalitu poskytovaných výkonů a zázemí s nejmodernější diagnostickou, léčebnou i rehabilitační péčí.

Náš tým

Primář

MUDr. Radim Kyzlink

tel.: 545 538 636
e-mail: r.kyzlink@unbr.cz

Zástupce primáře

MUDr. Vladimír Melichar, CSc.

tel.: 545 538 580
e-mail: v.melichar@unbr.cz

Lůžková oddělení

Chirurgie A - Vedoucí lékař

MUDr. Jan Horáček

tel.: 545 538 540, 545 538 580
e-mail: j.horacek@unbr.cz

Staniční sestra

Bc. Lenka Maňáková

Chirurgie B - Vedoucí lékařka

MUDr. Helena Vlachová

tel.: 545 538 709, 545 538 710
e-mail: h.vlachova@unbr.cz

Staniční sestra

Renata Havlíková

JIP B chirurgie - Vedoucí lékař

MUDr. Jan Šavolt

tel.: 545 538 719
e-mail: j.savolt@unbr.cz

Staniční sestra

Mgr. Jiřina Vojancová, MBA

Plánované konzultace – v rámci všeobecné a specializovaných ambulancí ÚN

Lékaři chirurgie:

MUDr. Ondřej Bláha
MUDr. Kateřina Gajdošíková, Ph.D.
MUDr. Jan Horáček
MUDr. Vít Hřiba
MUDr. Vladimír Hulka
MUDr. Adam Hučko
MUDr. Ladislav Kozumplík, CSc.
MUDr. Luděk Macků
MUDr. Jitka Maršová
MUDr. Vladimír Melichar, CSc.
MUDr. Roman Pěček
MUDr. Linda Rozsypalová
MUDr. Hana Slobodníková
MUDr. Martin Sobotka
MUDr. Jan Šavolt
MUDr. Zuzana Šavolt
MUDr. Helena Vlachová

Ambulance:

všeobecná chirurgie:
MUDr. M. Sobotka (Po, St, Pá 7.00-15.00)
tel. 545 538 349

konzultace:
MUDr. R. Kyzlink (Čt: 10.00-12.00)

endoskopie a všeobecná chirurgie :
MUDr. L. Kozumplík, CSc. (Po, St, Čt, Pá: 8.00-12.00)
MUDr. J. Maršová (Út: 8.00-12.00)

endoskopie:
MUDr. I. Čechová (Po, Út: 8.00-14.30; Čt 8.00-12.00)

chirurgie:
MUDr. J. Šavolt  (Po: 10.00-12.00)
MUDr. L. Macků (Po: 13.30-15.00)
MUDr. V. Hřiba (Út: 10.00-12.00)
MUDr. J. Horáček (Út: 13.00-15.00)

plastika, chirurgie ruky:
MUDr. H. Vlachová (St: 8.00-12.00)

 

Prováděné výkony

Zajišťujeme diagnostiku a terapii:

1. V oblasti všeobecné chirurgie
2. V oblasti poranění dutinových a parenchymových orgánů
3. V oblasti léčby vybraných urologických a gynekologických
onemocnění a plastických zákroků

V oblasti specializovaných a nástavbových oborů:

 chirurgie hrudní:

 • pneumochirurgie, chirurgie velkých dýchacích cest
 • chirurgie mediastina – výkony na jícnu, thymu, bráničním hiátu
 • méně invazivní hrudní chirurgii – videotorakoskopická, diagnostika a terapie
 • onemocnění hrudního úseku vegetativního nervového systému (vagotomie, sympatektomie)


chirurgie digestivní 
– léčba onemocnění v rozsahu celé trávicí trubice včetně koloproktologie a chirurgie onemocnění konečníku (hemorhoidy, trhliny, prolapsy, inkontinence apod.).

chirurgie pankreatobiliární, jater a sleziny a klasické standardní abdominální operace,

 operace štítné žlázy

 chirurgie cévní – operace křečových žil, operace na hrudním a bederním sympatiku

rekonstrukční chirurgie  ošetřováním a léčba trofických a ztrátových defektů kůže a hlubokých tkání na končetinách i trupu včetně diabetických defektů a poúrazových stavů, léčba kloubních a kostních infekcí

minimálně invazivní chirurgie:

 • výkony laparoskopické – na žlučníku a cestách žlučových, ledvinách a na nadledvinách, bránici, bráničním hiátu a jícnu, na žaludku, výkony pro onemocnění trávicí trubice, pro varikokélu, laparoskopické hernioplastiky, laparoskopické operace v retroperitoneu, laparoskopické appendectomie, gynekologické operace a laparoskopické rozrušení srůstů v dutině břišní po předchozích operacích
 • výkony torakoskopické – diagnostické a terapeutické výkony na stěně hrudní, plící, jícnu, hrudním sympatiku


onkochirurgie:

 • operace pneumologické
 • operace biliodigestivní a kolorektální
 • operace mammární
 • urologie – operace prostaty, ledvin a močového měchýře

Obecně lze říci, že specializované týmy chirurgického oddělení pokrývají převážnou většinu chirurgické operativy, a to jak standardní, tak minimálně invazivní. V praxi pokrývá celé spektrum chirurgických onemocnění (akutních a chronických), od břišních, hrudních, onkologických onemocnění až po traumatologii, plastické a rekonstrukční zákroky.

Léčba onkologických onemocnění probíhá v součinnosti se specializovanými indikačními komisemi a v návaznosti na brněnská onkologická pracoviště.

Vybavení pracoviště

Chirurgické oddělení má k dispozici 3 standardní oddělení (2 aseptické, 1 septické), multioborovou JIP, 3 operační sály (aseptický a septický) a komplement ambulancí. V rámci přístrojového vybavení je trvale k dispozici moderní CT, včetně 3D, angiografické vyšetření, sonografické vyšetření a možnost objednání na magnetickou rezonanci. Součástí vybavení jsou 2 laparoskopické věže a dva přístroje pro použití harmonického skalpelu.

Informace pro pacienty

Pro naše pacienty nabízíme standardně:

 •  u některých typů operací volbu operačních postupů
  (laparoskopické výkony, plastiky kýl),
 •   možnost pooperačních telefonických konzultací,
 •   možnost termínovaného objednání k vyšetření,
 •  možnost krátkodobé hospitalizace,
 •   krátké objednací termíny k hospitalizaci,
 •   specializovanou léčbu na vysoké odborné úrovni,
 •   příjemné prostředí v 2-5 lůžkových pokojích,
 •   příjemný ošetřující personál, dobrou kuchyň,
 •   jednodenní chirurgii

 

Nadstandardní služby můžeme poskytnout v oblasti tzv. hotelových služeb:

 • možnost pobytu nemocného na jednolůžkovém pokoji s telefonem a s televizorem;
 • hygienické zázemí je samozřejmostí;
 • u některých onemocnění je možnost ubytovat s pacientem i osobu blízkou nemocnému (příbuzný, partner apod.)

Pedagogická činnost

Pregraduální

V rámci Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně:

výuka všeobecné a speciální chirurgie v rámci řádného studia :

 • všeobecného lékařství
 • ošetřovatelství,

Postgraduální

V rámci Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně:

 • doktorandské studium
 • atestační příprava


Akreditace dle zákona č. 95/2004 Sb.
Vzdělávací program Chirurgie, AP II. typu,
platnost do 21.10.2024


Pro nelékařský zdravotnický personál probíhají:

Přednášky, semináře, praktická výuka v rámci předatestačních specializací v oboru

 • chirurgická sestra specialistka
 • perioperační sestra
 • školení sanitářů a záchranářů
Vyhledávání...