• Ponávka 6, Zábrdovice, 602 00 Brno
  • Nepřetržitý provoz

Městská nemocnice

Statutární město Brno

Vysoká odbornost

Kvalifikovaný personál

Ošetřovatelská péče

ÚRAZOVÉ NEMOCNICE V BRNĚ

Ošetřovatelská péče

Kontakt:

Hlavní sestra pro ošetřovatelství: Mgr. Andrea Lišková

tel. 545 538 645
e-mail: a.liskova@unbr.cz

Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků:

Agenda vzdělávání kontakt: Mgr. Lenka Hofmanová,

kancelář Koliště 41, 4.patro
tel. 545 538 464
e-mail: l.hofmanova@unbr.cz

Pozor, dokumenty  v příloze e-mailu je možno zasílat pouze ve formátu PDF.

Akreditované pracoviště k certifikovanému kurzu:

Katetrizace močového měchýře u mužů
– VÍCE INFORMACÍ –

Akreditovaný kvalifikační kurz

Specializační vzdělávání oboru Všeobecná sestra

Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech, akreditované pracoviště dle č.j. MZDR 32280/2018-6/ONP a dle Věstníku 5/2020
– praktická část OM1 a OM2
Domluva praxe: Mgr. Lenka Hofmanová, kancelář Koliště 41, 4.patro
tel. 545 538 464
e-mail:  l.hofmanova@unbr.cz
– VÍCE INFORMACÍ –

———————————————————————————————-

Intenzivní péče, akreditované pracoviště dle Věstníku 5/2020
– praktická část OM6
Domluva praxe: Mgr. Lenka Hofmanová, kancelář Koliště 41, 4.patro
tel. 545 538 464
e-mail:  l.hofmanova@unbr.cz

Certifikovaný kurz ``Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence``

praktická část – domluva praxe:
Mgr. Andrea Lišková, hlavní sestra
tel. 545 538 645, e-mail: a.liskova@unbr.cz
příslušný formulář F316 UNBR Žádost o vykonání stáže v ÚN v Brně – viz níže

Postgraduální vzdělávání zdravotnických pracovníků – praxe

Informace o praxi pro zájemce, kteří jsou zařazeni v kurzu NCONZO:

– volejte si o termín na tel. +420 545 538 645 – hlavní sestra

– stáhněte si formulář F316 UNBR Žádost o vykonání stáže v ÚN v Brně (viz níže)

– vyplňte údaje ve formuláři jako podklad k vypracování smlouvy o stáži a zašlete vyplněný formulář zpět – a.liskova@unbr.cz

– cena za 1 den stáže je 300,- Kč, cenu za praxi nehradí účastníci, kteří studují kurzy hrazené z Evropských sociálních fondů (ESF)

Pregraduální vzdělávání – praxe

Nelékařských zdravotnických pracovníků
Informace o praxi pro zájemce v nelékařských oborech (diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaný zdravotnický záchranář, fyzioterapeut, zdravotní laborant) z nesmluvních školských zařízení:

– Žádejte písemně hlavní sestru
(ÚN v Brně, Mgr. A. Lišková, Ponávka 6, 602 00 Brno)

– Cena za praxi je dle aktuálního ceníku na webových stránkách
ÚN v Brně

Studentů II. ročníku všeobecného lékařství LF MU
(prázdninová praxe)
Požádejte emailem o termín schůzky. Po předložení karty ISIC dohodneme termín a místo konání praxe.
Studenti LF MU mají praxi na základě smlouvy zdarma.

Mgr. Lišková Andrea
hlavní sestra ÚN
email: a.liskova@unbr.cz

Placené služby – ceník

Vyhledávání...