• Ponávka 6, Zábrdovice, 602 00 Brno
  • Nepřetržitý provoz

Ošetřovatelská péče

ÚRAZOVÉ NEMOCNICE V BRNĚ

Ošetřovatelská péče

Kontakt:

Hlavní sestra pro ošetřovatelství: Mgr. Andrea Lišková

tel. 545 538 645
e-mail: a.liskova@unbr.cz

Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků:

Agenda vzdělávání-kontakt: Mgr. Lenka Hofmanová,

kancelář: Koliště 41, 4. patro
tel. 545 538 464
e-mail: l.hofmanova@unbr.cz

Pozor, dokumenty  v příloze e-mailu je možno zasílat pouze ve formátu PDF.

Akreditované pracoviště k certifikovanému kurzu:

Katetrizace močového měchýře u mužů

– VÍCE INFORMACÍ –

Akreditovaný kvalifikační kurz

Specializační vzdělávání oboru Všeobecná sestra

Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech, akreditované pracoviště dle č.j. MZDR 32280/2018-6/ONP a dle Věstníku 5/2020
– praktická část OM1 a OM2
Domluva praxe: Mgr. Lenka Hofmanová, kancelář Koliště 41, 4. patro
tel. 545 538 464
e-mail:  l.hofmanova@unbr.cz
– VÍCE INFORMACÍ –

———————————————————————————————-

Intenzivní péče, akreditované pracoviště dle Věstníku 5/2020
– praktická část OM6
Domluva praxe: Mgr. Lenka Hofmanová, kancelář Koliště 41, 4.patro
tel. 545 538 464
e-mail:  l.hofmanova@unbr.cz

Certifikovaný kurz ``Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence``

praktická část – domluva praxe:
Mgr. Andrea Lišková, hlavní sestra
tel. 545 538 645, e-mail: a.liskova@unbr.cz
příslušný formulář F316 UNBR Žádost o vykonání stáže v ÚN v Brně – viz níže

Postgraduální vzdělávání zdravotnických pracovníků – praxe

Informace o praxi pro zájemce, kteří jsou zařazeni v kurzu NCONZO:

– volejte si o termín na tel. +420 545 538 645 – hlavní sestra

– stáhněte si formulář F316 UNBR Žádost o vykonání stáže v ÚN v Brně (viz níže)

– vyplňte údaje ve formuláři jako podklad k vypracování smlouvy o stáži a zašlete vyplněný formulář zpět – a.liskova@unbr.cz

– cena za 1 den stáže je 300,- Kč, cenu za praxi nehradí účastníci, kteří studují kurzy hrazené z Evropských sociálních fondů (ESF)

Pregraduální vzdělávání – praxe

Nelékařských zdravotnických pracovníků

ÚN má uzavřeny rámcové smlouvy se SZŠ Jaselská, SZŠ Merhautova, VOŠZ Kounicova a LF MU. Studenti těchto škol vykonávají praxi v rámci studia, administrativní záležitosti řeší škola.

Informace o praxi pro zájemce v nelékařských oborech (diplomovaná všeobecná sestra, zdravotnický záchranář, fyzioterapeut, zdravotní laborant) z nesmluvních školských zařízení:

– žádejte písemně hlavní sestru (ÚN v Brně, Mgr. A. Lišková, Ponávka 6, 602 00 Brno)

– po předběžné domluvě termínu a oddělení vyplní student žádost o stáž a zašle hlavní sestře, minimálně 14 dní předem
– ÚN vypracuje smlouvu, kterou Vám zašle e-mailem, podepsanou smlouvu doručíte do ÚN
– nejpozději den před stáží si vyzvedněte podepsané smlouvy u hlavní sestry a domluvte si podmínky nástupu na pracoviště
– poslední den stáže vyplníte formulář F130 UNBR Potvrzení o vykonané individuální stáži v ÚN – viz níže, po podpisu školy doručíte hlavní sestře

– cena za praxi je dle aktuálního ceníku – KE STAŽENÍ –

Studentů II. a III. ročníku všeobecného lékařství LF MU (prázdninová praxe)
Požádejte e-mailem o termín schůzky. Po předložení karty ISIC dohodneme termín a místo konání praxe.
Studenti LF MU mají praxi na základě smlouvy zdarma.

Mgr. Lišková Andrea
hlavní sestra ÚN
e-mail: a.liskova@unbr.cz

– Placené služby – ceník –

Vyhledávání...