Rozpočty - finanční plány


2017

Schválený návrh rozpočtu - ročního finančního plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017

Střednědobý výhled rozpočtu PO na období 2018 - 2020

 

2018

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

Schválený rozpočet na rok 2018

 

2019

Schválený návrh rozpočtu na rok 2019

Plán tvorby a čerpání peněžních fondů v roce 2019

Komentář k Plánu tvorby a čerpání peněžních fondů v roce 2019