Nemocniční knihovna

Středisko vědeckých informací ÚN

je zapsáno u Ministerstva kultury České republiky pod evidenčním číslem 2299 na základě nového knihovnického zákona č. 257 ze dne 29. června 2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), který platí od 1. ledna 2002, přebírá řadu zásad, uplatňovaných ve zdravotnictví ČR v rámci ministerstvem zdravotnictví schválené Koncepce veřejných informačních služeb ve zdravotnictví a prakticky realizovaných v síti lékařských knihoven od roku 1995.
Na základě žádosti obdržela knihovna „Osvědčení“ a potvrzení, že se jedná o knihovnu specializovanou.

Kancelář knihovny je umístěna v přízemí v budově na ulici Koliště 43 (vstup z ulice Ponávka), medicínská literatura v přízemí budovy Ponávka 4.

 

Odborný knihovník:

Bc. Seda Hřibová, DiS
Telefon: 545538233, 545538403
e-mail: knihovna@unbr.cz,

 

Služby:

Knihovna poskytuje standardní a nadstardadní knihovnické služby všem zaměstnancům ústavu.
Do standardních služeb patří  výpůjčky knih a časopisů, meziknihovní výpůjční služba, mezinárodní meziknihovní výpůjční služba,  pořizování xerokopií. Do nadstandardních služeb patří zpracování rešerší z vlastních zdrojů a databázových center.

 

Výpůjční doba:

Pondělí - Pátek                 8.00 - 15.00
(tel. domluva vhodná)

 

Informační zdroje:

  1. Katalog knih v knihovnickém programu KP-Sys /1997 – 2011
  2. Jmenný a názvový lístkový katalog
  3. Informační zdroje na internetu

 

Seznam časopisů objednaných na rok 2014:

Acta Chirurgiae Orthopaediae et Traumatologiae Čechoslovaca
Clinical Orthopaedics and Related Research
Rozhledy v chirurgii
Úrazová chirurgie
Zdravotnické noviny


českyčesky

Kvalifikační kurz Sanitář

Přihláška - zde

Bližší informace - zde

Akreditace - zde

Veřejná sbírka

na polohovatelná lůžka a noční stolky.
Aktuální stav ZDE.

Spokojenost pacientů

Bližší informace ZDE

Informace ke GDPR

Zpracování osobních údajů
Bližší informace ZDE

Info o kongresu ESTES 2019

Bližší info ZDE

Pamětní medaile - prof.Wendsche

Maydlova pamětní medaile - více ZDE.

pamětní medaile 100. let MU - více ZDE.

Vize a motto ÚN v Brně

více ZDE