Oddělení klinické psychologie

Psychologická ambulance a konziliární služba:
Ponávka 4, 5.patro (vedle konferenční místnosti)

Provozní doba: 
Út, Čt   7.00 - 15.30   Mgr. Renata Boháčová
             mob. 732 782 107 nebo tel. 545 538 352

Oddělení klinické psychologie ÚNBR zajišťuje léčebnou a preventivní péči pro lůžkové i ambulantní pacienty.
Mezi prováděné výkony patří psychologická podpora pacientů během hospitalizace, psychodiagnostika, krizová intervence, psychoterapie i následná ambulantní péče (po individuální domluvě a podle kapacitních možností). Psychologickou intervenci doporučuje lékař, ale je možné si naše služby i vyžádat.

Mezi nejčastěji řešené okruhy potíží patří úzkostné a depresivní reakce na zranění či nemoc, na náhlou změnu životních podmínek a hospitalizaci. Pomáháme lidem adaptovat se na změny tělesného schématu (amputace, stomie). Zaměřujeme se na porozumění psychosomatických potížím v rámci psychoterapeutické spolupráce. Jsme i záchytným pracovištěm pro pacienty s počínajícími projevy kognitivního deficitu a syndromu demence. Snažíme se předcházet psychickým potížím vznikajícím z dlouhodobé hospitalizace. Preventivně můžeme podpořit také hospitalizované pacienty s přidruženým psychiatrickým onemocněním.

Mgr. Renata Boháčová
-  registrovaná klinická psycholožka
- orientace na individuální práci s lidmi
- s psychodynamickým psychoterapeutickým zaměřením
E-mail: r.bohacova@unbr.cz


českyčesky

Kvalifikační kurz Sanitář

Přihláška - zde

Akreditace - zde

Veřejná sbírka

na polohovatelná lůžka a noční stolky.
Aktuální stav ZDE.

Spokojenost pacientů

Bližší informace ZDE

Maydlova pamětní medaile - prof.Wendsche

ČCHS JEP udělila prof.Wendschemu Maydlovu pamětní medaili - více ZDE.

Vize a motto ÚN v Brně

více ZDE