Gynekologické pracoviště

MUDr. Jiří Kepák,CSc. gynekolog a porodník
tel. 545 538 735 e-mail: j.kepak@unbr.cz

Marta Kepáková   porodní asistentka, instrumentářka
tel. 545 538 734

Náplň činnosti:

- ambulantní gynekologická vyšetření, ultrazvuková diagnostika

- gynekologická a porodnická konziliární vyšetření v rámci každodenního provozu Úrazové nemocnice-traumacentra (včetně nočních a víkendových akutních situací, vyžadujících operujícího gynekologa)

- malé gynekologické operační zákroky (ambulantně, v krátkodobé narkóze)

  • velké gynekologické operace
  • urgentní gynekologické a porodnické operační výkony při komplexním mezioborovém řešení polytraumat (např. urgentní císařský řez atd.)
  • těhotenská poradna pro registrované pacientky
  • preventivní a léčebná gynekologická péče pro zaměstnankyně Úrazové nemocnice a rodinné příslušníky zaměstnanců Úrazové nemocnice

Pedagogická činnost:

Aktivní účast na odborných seminářích posluchačů lékařské fakulty MU a seminářích zdravotních sester ÚN (problematika polytraumat v těhotenství, mezioborová spolupráce gynekologa v Úrazové nemocnici, kazuistiky atd.)

  činnost gynekologického pracoviště ÚN

2015

2016

2017

  počet evidovaných pacientek (v gyn.databázi ÚN)

6359

6609

6717

  počet registrovaných pacientek gyn.amb.ÚN

1304

1297

1329

  počet registrovaných zaměstnankyň ÚN

166

146

152

  počet registr.rodinných příslušníků zaměstnanců ÚN

174

154

149

  počet provedených ambulantních gyn. vyšetření

3827

3365

3739

  počet provedených konziliárních gyn.vyšetření

244

230

214

  počet provedených velkých gyn.operací

14

10

12

  počet jednodenních chirurgií

20

25

25

  počet nových těhotných v péči gyn.amb.ÚN

29

13

12

  počet žen dispenzarizovaných s hormon.substitucí

247

269

249

  počet žen dispenzarizovaných s antikoncepcí

94

99

104

  počet provedených vaginálních sonografií

1035

934

883


českyčesky

ZÁKAZ NÁVŠTĚV

od pátku 16. 2. 2018 včetně 

Kvalifikační kurz Sanitář

Informace - zde

Přihláška - zde

Akreditace - zde

Veřejná sbírka

na polohovatelná lůžka a noční stolky.
Aktuální stav ZDE.

Spokojenost pacientů

Bližší informace ZDE

Ceník služeb

Informace ZDE

Nabídka pracovních míst

Volná místa ZDE

Kniha Traumatologie (Galén 2015)

autorů Wendsche P, Veselý R a kol. získala Chlumského cenu, prestižní ocenění za nejlepší publikaci roku 2015. Cenu převzal za kolektiv autorů z ÚN prof. Wendsche.

Vize a motto ÚN v Brně

více ZDE