Spokojenost pacientů

Výsledek celostátního průzkumu spokojenosti pacientů NEJLEPŠÍ NEMOCNICE za rok 2016 a 2017 prováděného každoročně společností Health Care Institute:

       

     

 

V Úrazové nemocnici v Brně je již několik let prováděn vlastní průzkum spokojenosti hospitalizovaných pacientů. Cílem měření spokojenosti pacientů se zdravotní péčí je jednak poskytnutí nezávislých informací veřejnosti, ale neméně důležitým cílem je poskytnout informace také manažerům samotné nemocnice k řízení procesů vedoucích ke zlepšení kvality služeb.

 

Výsledky dotazníkového šetření 2012 - hospitalizovaní pacienti

Výsledky dotazníkového šetření 2013 - hospitalizovaní pacienti

Výsledky dotazníkového šetření 2013 - ambulantní pacienti

Výsledky dotazníkového šetření 2014 - hospitalizovaní pacienti

Výsledky dotazníkového šetření 2014 - ambulantní pacienti

 

Reakce pacientů

2018: Poděkování dr. Kunovskému, dr.Vavrušové a P. Fišerové
          Poděkování dr. Pinkovi a odd. Ortopedie
          Poděkování dr. Pinkovi, dr. Kepákovi a odd. Ortopedie
          Poděkování sestřičkám odd. Urologie
          Poděkování celé ÚN
          Poděkování dr.Procházkovi, dr.Vlachové a odd. Chirurgie B
          Poděkování dr. Sládkovi a odd. Chirurgie A
          Poděkování OLÚ, JIP A, odd. Traumatologie B a OSCHÚS
          Poděkování odd. Traumatologie
          Poděkování doc. Veselému a odd. Traumatologie
          Poděkování ambulanci a odd. Urologie
          Poděkování odd. Traumatologie B
          Poděkování OLÚ a prim. Vavrušové

2017: Poděkování zubní ambulanci a dr.Hýblové
          Poděkování odd.3 a dr.V.Melicharovi
          Poděkování odd.2 a dr.Maršové
          Poděkování odd.3 a JIP B
          Poděkování JIP B
          Poděkování dr.Maršové odd.2 a JIP B
          Poděkování dr.Horáčkovi a odd.3
          Poděkování dr.Shakerovi, odd.9 a OLÚ
          Poděkování dr.Hajnému a odd.3 
          Poděkování odd.5
          Poděkování doc.Kočišovi a odd.5
          Poděkování dr.Kužmovi a odd.5
          Poděkování dr.Sutorému a sestrám amb. urologie
          Poděkování dr.Turečkovi a amb.urologie
          Poděkování dr.Kunovskému a odd.9
          Poděkování personálu OLÚ
          Poděkování dr.Shakerovi, dr.Herůfkovi a odd.5
          Poděkování dr.Sobotkovi a sestře A. Beránkové
          Poděkování dr. Suchomelovi
          Poděkování dr.Veselému a odd.5
          Poděkování dr. Sutorému a dr.Turečkovi
          Poděkování odd.2 a dr.Maršové
          Poděkování dr.Kozumplíkovi a pracovníkům endoskopie
          Poděkování dr.Hulkovi a OSCHÚS
          Poděkování pracovníkům OSCHÚS
          Poděkování odd. 5 a dr.Kužmovi
          Poděkování odd. 5
          Poděkování dr. Vlachové, dr.Hřibovi a odd. 8
          Poděkování doc. Kočišovi a OLÚ
          Poděkování dr. Kunovskému, dr.Trávníkovi a ambulancím
          Poděkování doc. Pašovi a odd.5
          Poděkování dr.Pinkovi a odd.9
          Poděkování odd. 6
          Poděkování dr.Maršové, JIP B a odd.3
          Poděkování dr. Maršové a odd.3
          Poděkování dr. Trávníkovi a odd.5
          Poděkování dr. Vavrušové a OLÚ
          Poděkování doc. Veselému a celé ÚN  článek
          Poděkování odd. ARO
          Poděkování odd. 3
          Poděkování JIP, odd.2 a dr.Maršové
          Poděkování zubní LPS
          Poděkování dr.Maršové a odd.3
          Poděkování doc.Veselému a odd.traumatologie
          Poděkování dr. Šavoltovi a odd. JIP B
          Poděkování pro odd. urologie
          Poděkování pro OSCHÚS a sestru A. Beránkovou
          Poděkování pro OSCHÚS, dr.Horáčka a sestru Šíblovou
          Poděkování pro dr. Maršovou a odd.3
          Poděkování pro dr.Trávníka, pí Remerovou a odd.5
          Poděkování pro sestru A. Beránkovou
          Poděkování pro dr.I.Melichara, dr.Pinka a dr.Vavrušovou
          Poděkování pro doc. Kočiše, JIP a odd.5
          Poděkování pro odd. urologie a M. Markovou
          Poděkování pro dr. Pinka a odd. 9
          Poděkování pro dr. Pavlackého a dr. Dufkovou
          Poděkování pro zubní LPS

 


českyčesky

ZÁKAZ NÁVŠTĚV

od pátku 16. 2. 2018 včetně 

Kvalifikační kurz Sanitář

Informace - zde

Přihláška - zde

Akreditace - zde

Veřejná sbírka

na polohovatelná lůžka a noční stolky.
Aktuální stav ZDE.

Spokojenost pacientů

Bližší informace ZDE

Kniha Traumatologie (Galén 2015)

autorů Wendsche P, Veselý R a kol. získala Chlumského cenu, prestižní ocenění za nejlepší publikaci roku 2015. Cenu převzal za kolektiv autorů z ÚN prof. Wendsche.

Vize a motto ÚN v Brně

více ZDE