Spokojenost pacientů

Výsledek celostátního průzkumu spokojenosti pacientů NEJLEPŠÍ NEMOCNICE za rok 2016 a 2017 prováděného každoročně společností Health Care Institute:

       

     

 

V Úrazové nemocnici v Brně je již několik let prováděn vlastní průzkum spokojenosti hospitalizovaných pacientů. Cílem měření spokojenosti pacientů se zdravotní péčí je jednak poskytnutí nezávislých informací veřejnosti, ale neméně důležitým cílem je poskytnout informace také manažerům samotné nemocnice k řízení procesů vedoucích ke zlepšení kvality služeb.

 

Výsledky dotazníkového šetření 2012 - hospitalizovaní pacienti

Výsledky dotazníkového šetření 2013 - hospitalizovaní pacienti

Výsledky dotazníkového šetření 2013 - ambulantní pacienti

Výsledky dotazníkového šetření 2014 - hospitalizovaní pacienti

Výsledky dotazníkového šetření 2014 - ambulantní pacienti

 

Reakce pacientů

2018: Poděkování dr. Kunovskému, dr.Vavrušové a P. Fišerové
          Poděkování dr. Pinkovi a odd. Ortopedie
          Poděkování dr. Pinkovi, dr. Kepákovi a odd. Ortopedie
          Poděkování sestřičkám odd. Urologie
          Poděkování celé ÚN
          Poděkování dr.Procházkovi, dr.Vlachové a odd. Chirurgie B
          Poděkování dr. Sládkovi a odd. Chirurgie A
          Poděkování OLÚ, JIP A, odd. Traumatologie B a OSCHÚS
          Poděkování odd. Traumatologie
          Poděkování doc. Veselému a odd. Traumatologie
          Poděkování ambulanci a odd. Urologie
          Poděkování odd. Traumatologie B
          Poděkování OLÚ a prim. Vavrušové
          Poděkování dr. Sládkovi a odd. traumatologie
          Poděkování pro LPS zubní
          Poděkování dr. Krassovi
          Poděkování dr. Shakerovi a odd. ORTO, dr.Vavrušové a OLÚ
          Poděkování pro OSCHÚS
          Poděkování pro odd. Traumatologie A
          Poděkování Bc. Beránkové a dr.Sobotkovi
          Poděkování dr. Prokešovi
          Poděkování dr. Sládkovi
          Poděkování dr. Kunovskému, odd. JIP A, ORTO a OLÚ

 


českyčesky

Kvalifikační kurz Sanitář

Informace - zde

Přihláška - zde

Akreditace - zde

Aktuální informace - zde

Výběrové řízení

Vedoucí ekonomického odboru
Bližší informace ZDE

Veřejná sbírka

na polohovatelná lůžka a noční stolky.
Aktuální stav ZDE.

Spokojenost pacientů

Bližší informace ZDE

Kniha Traumatologie (Galén 2015)

autorů Wendsche P, Veselý R a kol. získala Chlumského cenu, prestižní ocenění za nejlepší publikaci roku 2015. Cenu převzal za kolektiv autorů z ÚN prof. Wendsche.

Vize a motto ÚN v Brně

více ZDE