Vítejte na stránkách ÚN v Brně

Úrazová nemocnice v Brně je zdravotnické zařízení, od 1.1.2009 pod správou Statutárního města Brna. Základním úkolem ústavu je specializovaná léčebně preventivní péče a vědeckovýzkumná činnost v oboru celé traumatologie a speciální chirurgie.

 

Nosným programem Úrazové nemocnice je plnit úkoly úrazového centra s nadregionální působností. Úrazové centrum je koncipováno jako multidisciplinární chirurgické pracoviště, řešící problematiku úrazů a urgentní chirurgie. Idea je postavena na týmu vysoce specializovaných odborníků v jednotlivých chirurgických oblastech. I po zásahu MZ v roce 2008 je prioritou nemocnice péče o pacienty postižené komplikovanými úrazy včetně poranění páteře, pánve a polytraumat. Tomu odpovídá jak personální tak materiální vybavení a je zastřešeno klinikou traumatologie Masarykovy univerzity v Úrazové nemocnici. Spektrum poskytované péče je však daleko širší především v dalších chirurgických oborech.

 

Certifikáty

                                        


         

Novinky na našich stránkáchnew.gif

 

VSTUP DO NEMOCNICE s akutním úrazem a k hospitalizaci - přízemí Ponávka 6, na kontrolu do ambulancí - přízemí a 1.patro Ponávka 10, na rehabilitaci -  Ponávka 4.
Přístup na Lékařskou pohotovostní službu praktického lékaře i LPS zubní je novým vstupem mezi budovami Ponávka 6 a Ponávka 10 a dále přes dvůr do budovy Koliště 41, 1.patro.

 

Organizace zdravotní péče v ÚN v mimopracovní době

Mapka - vstup do ÚN

Vysvětlení k práci Lékařské pohotovostní služby

Nově vydaná kniha Traumatologie
autorů P. Wendsche, R. Veselý a kol., Galén 2015

  


českyčesky

Vize a motto ÚN v Brně

více ZDE

Veřejná sbírka

Rezidenční místa 2016

Výběrové řízení na rezidenční místo 2016

NELÉKAŘŠTÍ ZDRAV. PRACOVNÍCI

Příloha 1  Přihláška

Příloha 2  Osobní dotazník

Spokojenost pacientů

Bližší informace ZDE

Ceník služeb

Informace ZDE

Nabídka pracovních míst

Volná místa ZDE

Cvičení Dálnice 2016

Bližší informace ZDE

Info o kongresu

XI. kongres
Medicína katastrof 
Sborník ZDE

Projekt Z labyrintu násilí

Informace ZDE